Kostrzewa Łąkowa

Cechy szczególne kostrzewy łąkowej

Bardzo wartościowa trawa pastewna, trwała, wysoka, luźnokępkowa. Zalecana do uprawy na glebach wilgotnych, zwięzłych i obficie nawożonych, zwłaszcza azotem. Ten gatunek dobrze znosi ostre zimy oraz wiosenne przymrozki. Dobrze radzi sobie z okresowymi suszami i krótkotrwałymi zalewami. Jest wrażliwy na zachwaszczenie. Kostrzewa łąkowa to gatunek, obecny w niemal każdej mieszance z trawami i motylkowymi. Idealnie sprawdza się zarówno do obsiewu łąk i pastwisk trwałych, jak i krótkookresowego użytkowania polowego. Udział tej odmiany w mieszankach powinien stanowić od 10% (gleby suche) do 50% wysiewanych nasion.

Odmiany

Amelka

Nowa trawa pastewna, wczesna. Przeznaczona do użytku kośnego na łąki. Charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odrastania po koszeniu

Cechy użytkowo-rolnicze (Amelka):

ploidalność
diploid
użytkowanie
kośno-łąkowe, pastwiskowe
wczesność
wczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
535-550
plon suchej masy (dt/ha)
125-140
plon nasion (dt/ha)
10
zawartość białka (% s.m.)
13,0
zawartość włókna (% s.m.)
25,7
strawność (% s.m.)
44,4
plon energii paszy (jp/ha)
3680
zdrowotność
bardzo dobra
MTN (g)
2,00

Anturka

Nowa odmiana średnio wczesna, która łączy wysokie plonowanie zielonej i suchej masy z bardzo wysokim plonowaniem nasiennym. Przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i polowego. Charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odrastania po koszeniach i jest odmianą o dużej zdrowotności i bardzo dobrej trwałości. Wymagania klimatyczne i agrotechniczne średnio wysokie, glebowe – średnie.

Cechy użytkowo-rolnicze (Anturka):

ploidalność
diploid
użytkowanie
kośno-łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
530-540
plon suchej masy (dt/ha)
115-125
plon nasion (dt/ha)
9,5
zawartość białka (% s.m.)
13,3
zawartość włókna (% s.m.)
28,5
strawność (% s.m.)
42,7
plon energii paszy (jp/ha)
nie określono
zdrowotność
bardzo dobra
MTN (g)
1,95

Gerda

Trawa przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i polowego. Gerda to odmiana średnio wczesna o dobrej odporności na warunki suszy, bardzo dobrze odrastająca po koszeniach. Wysokie plony biomasy łączy z dobrą zdolnością reprodukcyjną. Wymagania klimatyczne i agrotechniczne średnio wysokie, glebowe – średnie.

Cechy użytkowo-rolnicze (Gerda):

ploidalność
diploid
użytkowanie
kośno-łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
520-540
plon suchej masy (dt/ha)
125-140
plon nasion (dt/ha)
10
zawartość białka (% s.m.)
13,6
zawartość włókna (% s.m.)
28,9
strawność (% s.m.)
44,1
plon energii paszy (jp/ha)
nie określono
zdrowotność
dobra
MTN (g)
2,03

Tyfonka

Nowa odmiana kostrzewy łąkowej. Średnio wczesna, bardzo zdrowotna i plenna, zarówno jeśli chodzi o plon nasion, jak i biomasy.

Cechy użytkowo-rolnicze (Tyfonka):

ploidalność
diploid
użytkowanie
kośno-łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
540-560
plon suchej masy (dt/ha)
125-135
plon nasion (dt/ha)
9
zawartość białka (% s.m.)
12,9
zawartość włókna (% s.m.)
26,3
strawność (% s.m.)
43,5
plon energii paszy (jp/ha)
3905
zdrowotność
bardzo dobra
MTN (g)
1,98

Dystrybutorzy - Kostrzewa łąkowa

Vera-Agra

ul. Guzowice 14
56-330 Cieszków
Tel.: 601 763 018

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaKostrzewę łąkową można uprawiać na wszystkich typach gleb, z wyjątkiem gleb podmokłych. Obecność perzu i innych obco uprawnych traw wyklucza możliwość założenia plantacji nasiennej. Najodpowiedniejszym terminem siewu jest okres wczesnowiosenny (w siewie czystym). Można ją siać do końca czerwca. Norma wysiewu nasion – 11 kg/ha w rozstawie rzędów 25 cm. Przed siewem stosujemy nawożenie mineralne w ilości 80–100 kg /ha P2O5 i 100–120 kg/ha K2O. Wiosną w I i II roku użytkowania stosujemy nawożenie fosforowo-potasowe w ilości 90 kg/ha P2O5 i 60 kg/ha K2O. Wysokość dawki azotu zależna jest od stanowiska, żyzności gleby i roku uprawy. Po okopowych na oborniku na dobrych glebach zwykle nie stosuje się azotu w pierwszym roku z obawy przed wyleganiem. W innym przypadku stosujemy azot wiosną: 50 kg/ha w I roku i 60 kg/ha w drugim roku. Po zbiorze nasion w I roku użytkowania stosujemy azot w ilości 40–50 kg/ha. Zbioru nasion należy dokonywać w fazie dojrzałości mleczno-woskowej; termin zbioru wypada z początkiem lipca. Sprzęt dwufazowy daje najlepszą wartość użytkową nasion. Po doschnięciu młócić kombajnem. Po sprzęcie nasion natychmiast usunąć słomę i dokonać pełnego nawożenia, ponieważ w drugiej połowie lipca i sierpniu wyrastają pędy generatywne.
Uprawa na zieloną masęKostrzewę łąkową można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę w zboża, np. jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 30-40 kg N, 60–80 kg P2O5 i 80–120 kg K2O. Wysiewając jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień o około 40%. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 80–100 kg P2O5 na ha wysiewamy wiosną, natomiast azot i potas należy zastosować pod każdy zbiór w dawkach 40–60 kg N i 40–60 kg K2O. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dobrego odchwaszczenia i wyrównania pola. Dla kostrzewy łąkowej najodpowiedniejsze są gleby o wysokiej pojemności wodnej i odpowiednio rozłożone opady. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiewać 12-15 kg nasion na ha, natomiast w siewie z rośliną ochronną około 15–20 kg. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów zielonej masy.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).