Kostrzewa Łąkowa

Informacje

Bardzo wartościowa trawa pastewna, trwała, wysoka, luźnokępkowa. Zalecana do uprawy na glebach wilgotnych, zwięzłych i obficie nawożonych, zwłaszcza azotem. Ten gatunek dobrze znosi ostre zimy oraz wiosenne przymrozki. Dobrze radzi sobie z okresowymi suszami i krótkotrwałymi zalewami. Jest wrażliwy na zachwaszczenie. Kostrzewa łąkowa to gatunek, obecny w niemal każdej mieszance z trawami i motylkowymi. Idealnie sprawdza się zarówno do obsiewu łąk i pastwisk trwałych, jak i krótkookresowego użytkowania polowego. Udział tej odmiany w mieszankach powinien stanowić od 10% (gleby suche) do 50% wysiewanych nasion.

Odmiany

Amelka
Nowa trawa pastewna, wczesna. Przeznaczona do użytku kośnego na łąki. Charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odrastania po koszeniu.
Artema
Odmiana pastewna przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego. Artema to odmiana średnio wczesna o dużej zimotrwałości i dobrej odporności na warunki suszy. Daje duże plony świeżej i suchej masy w całym okresie użytkowania. Ma bardzo dobre tempo odrastania wiosną oraz dobre po koszeniach. Jest to odmiana o wysokich roślinach z tendencją do wylegania w pierwszym pokosie. Odznacza się również dobrą zdolnością reprodukcyjną. W pierwszym pokosie. Odmiana ta ma średnio wysokie wymagania klimatyczne i agrotechniczne oraz średnie glebowe.
Anturka
Nowa odmiana średnio wczesna, która łączy wysokie plonowanie zielonej i suchej masy z bardzo wysokim plonowaniem nasiennym. Przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i polowego. Charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odrastania po koszeniach i jest odmianą o dużej zdrowotności i bardzo dobrej trwałości. Wymagania klimatyczne i agrotechniczne średnio wysokie, glebowe – średnie.
Gerda
Trawa przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i polowego. Gerda to odmiana średnio wczesna o dobrej odporności na warunki suszy, bardzo dobrze odrastająca po koszeniach. Wysokie plony biomasy łączy z dobrą zdolnością reprodukcyjną. Wymagania klimatyczne i agrotechniczne średnio wysokie, glebowe – średnie.
Wanda
Odmiana przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego. Wanda to odmiana średnio wczesna o dobrej odporności na warunki suszy. Wysokie plony biomasy łączy z dobrą zdolnością reprodukcyjną. Wymagania klimatyczne i agrotechniczne średnio wysokie, glebowe – średnie.
Tyfonka
Nowa odmiana kostrzewy łąkowej. Średnio wczesna, bardzo zdrowotna i plenna, zarówno jeśli chodzi o plon nasion, jak i biomasy.