Kostrzewa Czerwona

Cechy szczególne kostrzewy czerwonej

Trawa niska, wieloletnia, charakteryzująca się silnym systemem korzeniowym oraz niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. To jeden z podstawowych składników mieszanek pastwiskowych na gleby słabsze oraz okresowo suche. Odmiany uniwersalne jak Areta i Barma są z powodzeniem stosowane w mieszankach gazonowych i wykazują dużą przydatność do zakładania trawników ozdobno-parkowych oraz zadarniania.

Odmiany

Anielka

Trawa niska, wieloletnia, charakteryzująca się silnym systemem korzeniowym oraz niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. To jeden z podstawowych składników mieszanek pastwiskowych na gleby słabsze oraz okresowo suche. Odmiany uniwersalne jak Areta i Barma są z powodzeniem stosowane w mieszankach gazonowych i wykazują dużą przydatność do zakładania trawników ozdobno-parkowych oraz zadarniania.

Cechy użytkowo-rolnicze (Anielka):

ploidalność
oktoploid
użytkowanie
kośne, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
550-580
plon suchej masy (dt/ha)
135-145
plon nasion (dt/ha)
18,2
zawartość białka (% s.m.)
10,3
zawartość włókna (% s.m.)
30,6
strawność s.m. (%)
45
zdrowotność
słabe
MTN
1,4

Anitawa

Trawa pastewna przeznaczona do użytkowania kośno-pastwiskowego. Anitawa to odmiana średnio wczesna o dobrej odporności na warunki suszy i dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi. Anitawa wysoki potencjał plonowania pastewnego łączy z dużą zdolnością reprodukcyjną. Trawa ta ma małe wymagania glebowe i średnie wymagania agrotechniczne. Anitawa jest odmianą z powodzeniem stosowaną w zazielenianiu infrastruktury drogowej, wykazuje się odpornością na stresy abiotyczne

Cechy użytkowo-rolnicze (Anitawa):

ploidalność
oktoploid
użytkowanie
kośne, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
560-590
plon suchej masy (dt/ha)
130-140
plon nasion (dt/ha)
20,5
zawartość białka (% s.m.)
10,2
zawartość włókna (% s.m.)
32,8
strawność s.m. (%)
42,1
zdrowotność
dobra
MTN
1,2

Barma

Trawa pastewna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, o bardzo wysokim aspekcie ogólnym jako trawa gazonowa. Barma to odmiana średnio wczesna, trwała o dobrej zimotrwałości, charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi. Odmiana w wysokim stopniu odporna na warunki suszy. Daje dobre plony świeżej i suchej masy we wszystkich latach użytkowania. Cechuje się dobrym rozkładem plonowania w okresie wegetacji. Daje duży plon energii paszy. Ma dobre tempo odrastania zarówno wiosną, jak i po pokosach. Odmiana wyróżnia się bardzo dobrą
zdolnością reprodukcyjną. Odznacza się małymi wymaganiami glebowymi i agrotechnicznymi

Cechy użytkowo-rolnicze (Barma):

ploidalność
oktoploid
użytkowanie
kośne, pastwiskowe, gazonowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
490-520
plon suchej masy (dt/ha)
115-120
plon nasion (dt/ha)
19,3
zawartość białka (% s.m.)
brak danych
zawartość włókna (% s.m.)
brak danych
strawność s.m. (%)
brak danych
zdrowotność
dobra
MTN
1,4

Matylda

Odmiana średnio wczesna, zalecana do użytku kośno-łąkowego i pastwiskowego. Trawa trwała i tolerancyjna na suszę. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania, szybkim odrastaniem i dobrym zagęszczeniem runi

Cechy użytkowo-rolnicze (Matylda):

ploidalność
oktoploid
użytkowanie
kośno-łąkowe, pastwiskowe
wczesność
średniowczesna
plon zielonej masy (dt/ha)
560-590
plon suchej masy (dt/ha)
135-145
plon nasion (dt/ha)
19
zawartość białka (% s.m.)
10,2
zawartość włókna (% s.m.)
31,8
strawność s.m. (%)
52,8
zdrowotność
dobra
MTN
1,3

Dystrybutorzy - Kostrzewa czerwona

Nasiona Wronkowski

Budzów 53
57-215 Srebrna Góra
Tel. +48 506 744 748

PLANTA

Kardynała Wyszyńskiego 16a
33-100 Tarnów
Tel. 14 639 55 00

SOWUL & SOWUL

ul. Przemysłowa 2
11-300 Biskupiec
Tel. (89) 537 70 40

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaKostrzewa czerwona na zbiór nasion powinna być uprawiana w rejonach o niższych opadach, na glebach klasy IIIb– IVb. Plantacje nasienne należy zakładać na polach dobrze odchwaszczonych. Przy uprawie na nasiona zalecane jest wysiewać kostrzewę czerwoną wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Siew rośliny ochronnej dokonujemy w pierwszej kolejności. Następnie w poprzek rzędów wysiewane są nasiona trawy na głębokość 1,5 cm. Zalecana ilość siewu dla kostrzewy czerwonej wynosi 10–12 kg/ha. W każdym roku zbioru należy dostarczyć fosfor 100–120 kg/ha P2O5 i potas 100–120 kg/ha K2O oraz azot w dawkach 30–50 kg/ha wczesną wiosną i 40–60 kg/ha po zbiorze nasion (albo rośliny ochronnej), gdyż już wtedy zawiązują się pędy kwiatowe.
Uprawa na zieloną masęKostrzewę czerwoną można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę np. w jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 40–50 kg N, 60–90 kg P2O5 i 80–120 kg K2O. Wysiewając jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień o około 40%. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 80–100 kg P2O5 na ha wysiewamy wiosną, natomiast azot i potas należy zastosować pod każdy zbiór w dawkach 40–60 kg N i 40–50 kg K2O. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dobrego odchwaszczenia i wyrównania pola. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiewać 12–15 kg nasion na ha, natomiast w roślinę ochronną około 15–20 kg. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów zielonej masy.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).