Kostrzewa Czerwona

Informacje

Trawa niska, wieloletnia, charakteryzująca się silnym systemem korzeniowym oraz niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. To jeden z podstawowych składników mieszanek pastwiskowych na gleby słabsze oraz okresowo suche. Odmiany uniwersalne jak Areta i Barma są z powodzeniem stosowane w mieszankach gazonowych i wykazują dużą przydatność do zakładania trawników ozdobno-parkowych oraz zadarniania.

Odmiany

Anielka
Odmiana pastewna, przeznaczona do użytkowania kośno-pastwiskowego. Anielka to odmiana syntetyczna powstała z zimotrwałych klonów o bardzo dobrej trwałości, dobrym krzewieniu i mocnym zadarnianiu gleby. Anielka to odmiana średniowczesna, o dobrej trwałości i zimotrwałości, w wysokim stopniu odporna na warunki suszy. Daje duże plony świeżej i suchej masy w całym okresie użytkowania. Odznacza się dobrym odrastaniem roślin zarówno wiosną, jak i po kolejnych koszeniach. Rośliny wysokie, podczas dużych opadów deszczu podatne na wyleganie w pierwszym pokosie. Odznacza się również dobrą zdolnością reprodukcyjną. Odmiana ta ma stosunkowo małe wymagania glebowe i średnie agrotechniczne.
Anitawa
Trawa pastewna przeznaczona do użytkowania kośno-pastwiskowego. Anitawa to odmiana średniowczesna o dobrej odporności na warunki suszy i dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi. Anitawa wysoki potencjał plonowania pastewnego łączy z dużą zdolnością reprodukcyjną. Trawa ta ma małe wymagania glebowe i średnie wymagania agrotechniczne. Anitawa jest odmianą z powodzeniem stosowaną w zazielenianiu infrastruktury drogowej, wykazuje się odpornością na stresy abiotyczne.
Areta
Odmiana uniwersalna, doskonale sprawdzająca się zarówno w użytkowaniu pastewnym, jak i gazonowym. Z powodzeniem stosowana do zakładania trawników ozdobno-parkowych oraz zadarniania. Trawa średniowczesna, bardzo trwała o dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się roślinami dobrze krzewiącymi się, obficie ulistnionymi i silnie zadarniającymi glebę. Odznacza się również odpornością na suszę. Daje wysokie plony nasion. Odmiana przydatna na trawniki ozdobno-parkowe i rekreacyjne. Może być również wykorzystywana do mieszanek pastwiskowych i łąkowych. Odmiana wyróżniona Złotym Medalem MTR–P POLAGRA w 1999 r.
Barma
Trawa pastewna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, o bardzo wysokim aspekcie ogólnym jako trawa gazonowa. Barma to odmiana średniowczesna, trwała o dobrej zimotrwałości, charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi. Odmiana w wysokim stopniu odporna na warunki suszy. Daje dobre plony świeżej i suchej masy we wszystkich latach użytkowania. Cechuje się dobrym rozkładem plonowania w okresie wegetacji. Daje duży plon energii paszy. Ma dobre tempo odrastania zarówno wiosną, jak i po pokosach. Odmiana wyróżnia się bardzo dobrą zdolnością reprodukcyjną. Odznacza się małymi wymaganiami glebowymi i agrotechnicznymi.
Matylda
Odmiana średniowczesna, zalecana do użytku kośno-łąkowego i pastwiskowego. Trawa trwała i tolerancyjna na suszę. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania, szybkim odrastaniem i dobrym zagęszczeniem runi.
Reda
Odmiana przeznaczona przede wszystkim do użytkowania łąkowego na glebach bardziej suchych, umiarkowanie żyznych i słabszych. Może być również uprawiana na słabszych gruntach ornych w mieszankach z innymi gatunkami traw i w siewie czystym z przeznaczeniem na pastwiska dla owiec. Jest to trawa średniowczesna, trwała, o dobrej zdrowotności. Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi oraz wysoką odpornością roślin na warunki suszy. Daje obfite zbiory biomasy oraz wysokie plony nasion.