Łubin żółty Baryt

Informacje

  • Rośliny średniej wysokości, o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania oraz niskiej MTN. Kwiaty koloru pomarańczowożółtego oraz białoczarne nasiona.
  • Odmiana bardzo wysoko plonująca (110% wzorca).
  • Odmiana o wysokiej odporności na choroby.
  • Odmiana bardzo słodka, o jednej z najniższych zawartości alkaloidów w nasionach. Wyniki badań pokazały jej przydatność w skarmianiu warchlaków, tuczników oraz drobiu. W badanych koncentratach zastępowano poekstrakcyjną śrutę sojową łubinem, a także stosowano go w mieszankach z łubinem wąskolistnym i grochem.
  • Niewrażliwa na opóźniony siew, co daje elastyczny termin zasiewów.
  • Charakteryzuje się małym spadkiem plonów w warunkach suszy.
  • Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo - rolnicze:

barwa kwiatów
żółte
wysokość roślin
65 cm
zawartość białka
44,1% s.m.
zawartość alkaloidów
0,01% s.m.
MTN
ok. 130 g

Odporność na choroby wg. COBORU:

odporność na wyleganie
7,8 b. wysoka
fuzaryjne więdnięcie łubinu
5,4 dobra
antraknoza
7,5 wysoka