Jęczmień jary Bizon

Pokaż inne odmiany Płodozmian i stanowisko Najlepszym przedplonem dla jęczmienia będzie burak cukrowy i ziemniaki. Jęczmień dobrze znosi też uprawę po innych roślinach zbożowych. należy unikać uprawy rok po roku. Roślina ma niskie wymahania glebowe, trzeba jednak pamiętać o wpanowaniu, gdyż jęczmień nie lubi stanowisk o niskim pH. Nawożenie Jęczmień nie ma dużych wymagań pokarmowych, […]

Pszenica ozima Freja

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, bardzo dobrze reagujące na skracanie oraz odporne na wyleganie. Odmiana o wysokim i stabilnym potencjale plonowania. W 5-letnich badaniach własnych osiągnęła plon wysokości 102–104% wzorca w technologii a1. W badaniach COBORU w 2019 roku 107% wzorca w technologii a1 oraz 103% wzorca w technologii a2. Wysoka do bardzo […]

Pszenica ozima Vistula

Pokaż inne odmiany Informacje Odmiana o wysokim i stabilnym poziomie plonowania potwierdzona również w latach suchych. Bardzo wysoka zawartość białka oraz świetne parametry jakościowe. Odporność na choroby na bardzo wysokim poziomie. Rośliny o średniej wysokości z bardzo dobrą odpornością na wyleganie i sztywnej słomie. Bardzo wysoka zdolność adaptacyjna do warunków glebowych. Świetnie radzi sobie w […]

Pszenica ozima Liberia

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny pszenicy Liberia to rośliny o wybitnej odporności na choroby. Posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatną. Wysoki potencjał plonowania – do 104% wzorca wg COBORU 2020 r. potwierdzony w każdym regionie badań. Bardzo dobra zimotrwałość – 4. Rośliny o średniej wysokości z bardzo wysoką odpornością na wyleganie. Odmiana […]