Jęczmień jary Bizon

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny bardzo niskie (65 cm) o wysokiej odporności na wyleganie. Odmiana o bardzo wysokiej odporności na choroby, szczególnie mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia. Bardzo wysoka wartość żywieniowa dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości białka w ziarnie. Ziarno bardzo dorodne, grube i o wysokiej MTZ. Mała ilość pośladu. Tolerancyjna na stres suszowy. Odmiana o […]

Pszenica ozima Liberia

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny o wybitnej odporności na choroby. Posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatną. Wysoki potencjał plonowania – do 104% wzorca wg COBORU 2020 r. potwierdzony w każdym regionie badań. Bardzo dobra zimotrwałość – 4. Rośliny o średniej wysokości z bardzo wysoką odpornością na wyleganie. Odmiana o bardzo dobrych parametrach […]

Pszenica ozima Freja

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, bardzo dobrze reagujące na skracanie oraz odporne na wyleganie. Odmiana o wysokim i stabilnym potencjale plonowania. W 5-letnich badaniach własnych osiągnęła plon wysokości 102–104% wzorca w technologii a1. W badaniach COBORU w 2019 roku 107% wzorca w technologii a1 oraz 103% wzorca w technologii a2. Wysoka do bardzo […]

Pszenica ozima Vistula

Pokaż inne odmiany Informacje Odmiana o wysokim i stabilnym poziomie plonowania potwierdzona również w latach suchych. Bardzo wysoka zawartość białka oraz świetne parametry jakościowe. Odporność na choroby na bardzo wysokim poziomie. Rośliny o średniej wysokości z bardzo dobrą odpornością na wyleganie i sztywnej słomie. Bardzo wysoka zdolność adaptacyjna do warunków glebowych. Świetnie radzi sobie w […]