Łubin biały Kulig

Łubin biały Kulig KV

Pokaż inne odmiany Kulig to wczesna odmiana łubinu białego o tradycyjnym typie wzrostu. Plonuje wysoko i stabilnie, co zostało potwierdzone w badaniach rejestrowych (w COBORU 111% wzorca). Dzięki wysokiej zawartości białka w nasionach plon białka ogólnego możliwy do osiągnięcia z hektara wynosi do 15 dt. Taki poziom białka, w połączeniu z bardzo niską zawartość alkaloidów, […]

Pszenica ozima Iskra

Pszenica ozima Iskra

Pokaż inne odmiany Pszenica Iskra wyróżnia się wysoką adaptacją do różnych warunków glebowych i zróżnicowanych stanowisk. Dzięki temu plonowała bardzo wysoko i stabilnie na terenie całego kraju. Plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 wyniósł 107% wzorca, a na poziomie a2 105% wzorca. Jest to odmiana o wysokiej liczbie opadania, dobrej zawartości białka i […]

Pszenica ozima Essa

Pszenica ozima Essa PHR

Pokaż inne odmiany Pszenicę ozimą Essa wyróżnia wysoki i stabilny plon w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych. Co najważniejsze taki wysoki poziom został potwierdzony również w warunkach suszy. W wynikach 2-letnich badań rejestrowych COBORU, plonowanie kształtowało się na poziomie 102–104% wzorca, na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju. Rośliny mają średnią wysokość, ok. 90 cm. Słoma jest sztywna, co zapobiega […]

Jęczmień jary Masimo

Jęczmień jary Masimo

Pokaż inne odmiany Masimo to jęczmień jary o wysokim potencjale plonowania na obu poziomach uprawy, co zostało potwierdzone w badaniach, również w latach suchych. Jest doskonałą odmianą pastewną, o wysokiej zawartości białka w ziarnie, znacznie powyżej wzorca. Wpisuje się tym samym w oczekiwania rolników, którzy stawiają na bardzo dobre jakościowo odmiany pastewne, charakteryzujące się wysoką […]