Gościliśmy uczestników projektu Liveeseding w Nagradowicach!

Podczas wizyty partnerów projektu LIVESEEDING w Polsce, mieliśmy okazję zaprezentować nasz Oddział Produkcyjno-Nasienny w Nagradowicach, który odgrywa kluczową rolę w naszym dążeniu do doskonałej jakości nasion. Nasi goście poznali procesy hodowli roślin, testowania odmian, a także przechowywania i pakowania nasion.

Dzięki temu mogli zrozumieć, jak ważne jest wykorzystywanie najlepszych praktyk i najnowszych technologii w hodowli roślin. Wymiana doświadczeń i wiedzy realnie przyczyniają się do zwiększenia jakości pracy nad doskonałymi odmianami roślin. Cieszymy się, że możemy być częścią projektu LIVESEEDING i razem pracować nad przyszłością hodowli roślin, która będzie bardziej zrównoważona i efektywna.

Zwiedzanie OPN w Nagradowicach.

Jesteśmy pełni nadziei na to, że nasza współpraca będzie owocna i przyniesie nowe, innowacyjne rozwiązania dla przemysłu hodowlanego. Razem możemy osiągnąć wiele, aby wspierać rolników i producentów roślin na całym świecie. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom projektu LIVESEEDING za wizytę i za to, że jesteśmy częścią tej inspirującej inicjatywy. Wspólnie tworzymy przyszłość hodowli roślin!

Przyjazd gości do OPN w Nagradowicach.
Przemówienie Pani Prezes PHR, Danuty Hądzlik.
Poczęstunek dla gości proejktu LIveseeding w OPN w Nagradowicach.
Zwiedzanie OPN Nagradowice przez partnerów Liveseeding.
Worek do nasion PHR. Proces pakowania

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).