Przed nami międzynarodowa konferencja Liveseeding!

Poznańska Hodowla Roślin (PHR) jest współorganizatorem prestiżowej Konferencji poświęconej polityce nasiennej pt. „Rozwój rynku i polityki sektora nasiennictwa ekologicznego w Polsce”, które odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku w centrum Poznania.

To wydarzenie odbywa się w ramach międzynarodowego projektu LIVESEEDING – Ekologiczna hodowla, doświadczalnictwo odmianowe i wytwarzanie materiału siewnego, w celu zrównoważenia i zróżnicowania systemów żywnościowych w Europie. Razem z pozostałymi współorganizatorami, czyli Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz Polska Izba Nasienna (PIN), mamy niebywałą okazję współtworzyć i reprezentować to wyjątkowe przedsięwzięcie w naszym kraju!

Projekt Liveseeding – Ekologiczna hodowla, doświadczalnictwo odmianowe i wytwarzanie materiału siewnego, w celu zrównoważenia i zróżnicowania systemów żywnościowych w Europie, trwa już 4 lata! Jego głównym celem jest promowanie rozwoju sektora organicznego oraz dążenie do bardziej zrównoważonych i lokalnych systemów żywnościowych. Głównym zadaniem jest dostarczanie wysokiej jakości nasion organicznych różnorodnych odmian dostosowanych do rolnictwa ekologicznego, obejmującego szeroki zakres upraw. To inicjatywa, która wpisuje się w dążenia do ekologicznie zrównoważonej produkcji żywności, wspierając rolników w osiąganiu lepszych rezultatów przy minimalnym wpływie na środowisko.

Organizowana konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat obecnego stanu i perspektyw rozwoju nasiennictwa ekologicznego oraz hodowli roślin. Wśród uczestników spotkania znajdą się eksperci z polskich i europejskich organizacji, przedstawiciele firm nasiennych oraz stowarzyszeń producentów ekologicznych. Będziemy mogli wspólnie poszerzać naszą wiedzę na temat najlepszych praktyk, innowacji i strategii, które przyczynią się do rozwoju sektora organicznego w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej ważnej konferencji, która ma na celu wspieranie zrównoważonego rolnictwa ekologicznego i tworzenie lepszych perspektyw dla naszej planety oraz przyszłych pokoleń. To wydarzenie stanowi krok naprzód w budowaniu przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce i Europie. Nie możemy się doczekać, aby wspólnie przyczynić się do rozwoju tej ważnej branży, jakim jest nasiennictwo ekologiczne.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).