Złote Medale Polagra Premiery 2023 dla pszenicy ozimej Liberia i łubinu Zorba z Poznańskiej Hodowli Roślin!

Nowa odmiana pszenicy ozimej Liberia oraz łubin wąskolistny Zorba, wyhodowane przez ekspertów z Poznańskiej Hodowli Roślin, zostały nagrodzone Złotymi Medalami Targów Polagra Premiery 2023.

Sąd Konkursowy, pod przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznał Złote Medale Targów Polagra Premiery 2023. Wśród nagrodzonych produktów znalazła się pszenica ozima Liberia. Jest to najnowsza odmiana z Poznańskiej Hodowli Roślin, która wyróżnia się przede wszystkim bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem, zawsze powyżej wzorca. Przez 3 lata badań w technologii a2 osiągała stabilnie 102% wzorca, a w technologii a1 103 i 104% wzorca w latach 2022 i 2020 na podstawie badań COBORU.

Na zdjęciu od lewej: Paweł Barzyk – kierownik programu hodowlanego w PHR, hodowca łubinu, prof. Grzegorz Skrzypczak – przewodniczący Sądu Konkursowego Złote Medale Polagra Premiery, Róża Martofel – kierownik programu hodowlanego w PHR, hodowca pszenicy ozimej, Krzysztof Ciecióra - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Danuta Hądzlik, Prezes Zarządu PHR, Filip Bittner – Wiceprezes Zarządu MTP.

– Wybór pszenicy Liberia i przyznanie Złotego Medalu Targów Polagra Premiery to dla nas duże wyróżnienie. Dziękujemy za docenienie naszego wkładu w rozwój polskich odmian i tym samym całej branży rolnej. Liberia to odmiana, która ma bardzo dobre parametry jakościowe, doskonale radzi sobie w warunkach suszy i ma wysoki poziom mrozoodporności, co jest istotne w obliczu zmian klimatycznych – powiedziała Danuta Hądzlik, Prezes Zarządu Poznańskiej Hodowli Roślin.

Większość parametrów jakościowych, przede wszystkim zawartość białka, liczba opadania czy wskaźnik sedymentacji, osiągała poziom odpowiadający wykorzystaniu w młynarstwie i piekarnictwie. Odmiana charakteryzuje się dobrą mrozoodpornością ocenioną przez COBORU na poziomie 4. Na bardzo wysokim poziomie jest również odporność roślin na takie choroby jak: septorioza, rdza brunatna, rdza żółta, mączniak prawdziwy czy fuzarioza kłosów. Odmiana posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatną. Średnia wysokość roślin i sztywna słoma wpływają na bardzo dużą odporność na wyleganie.

Złoty Medal został przyznany również odmianie łubinu wąskolistnego Zorba. Jest to najnowsza pastewna odmiana o tradycyjnym typie wzrostu, która zapowiada się na nowego lidera plonowania.

– W doświadczeniach własnych, które były prowadzone według metodyki COBORU, uzyskaliśmy bardzo dobry plon nasion. W badaniach COBORU plon nasion również był wysoki i wynosił do 103% wzorca. Co warte szczególnego podkreślenia – zawartość białka w nasionach jest jedną z najwyższych wśród odmian dostępnych na rynku i wynosi do 31%, a to pozwala uzyskać plon białka ogólnego na poziomie 7,5 dt/ha. Dodatkowo niska zawartość alkaloidów (0,02% s.m.) sprawia, że odmiana ta jest znakomita do karmienia zwierząt – powiedział Paweł Barzyk, hodowca.

Bardzo ważną zaletą Zorby jest łatwość uprawy i zbioru związana z wczesnym i wyjątkowo równomiernym dojrzewaniem. Odsetek roślin zielonych przed zbiorem jest najniższy z możliwych (0,3%) na tle innych odmian tego gatunku, dostępnych na rynku krajowym.

Dodatkowo Zorba nie ma tendencji do wylegania i pękania strąków, co przekłada się na szybki i łatwy zbiór oraz brak strat plonu. Nasiona są dość małe (MTN około 130g), dzięki czemu siew tej odmiany jest relatywnie tani. Odporność na choroby jest na wysokim poziomie, zwłaszcza na antraknozę.

 

Złote Medale Polagra Premiery 2023 zostały przyznane odmianom pszenicy ozimej Liberia i łubinu wąskolistnego Zorba.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).