Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu maszyn do siewnego czyszczenia nasion traw dla Stacji Hodowli Roślin Antoniny.

Szczegóły w załączniku: zakup maszyn

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).