Pszenica ozima Liberia została uznana Innowacyjnym Produktem Rolniczym 2022!

Podczas 10. edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, organizowanej przez wydawcę miesięcznika Farmer, zostały wręczone Nagrody w konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022.

W kategorii Nasiennictwo kapituła przyznała główną nagrodę odmianie pszenicy ozimej Liberia!

– Dziękuję szanownej kapitule za docenienie naszej pracy hodowlanej i nasz wkład w rozwój rolnictwa. Staramy się poprzez nowe odmiany wdrażać postęp biologiczny do gospodarstw rolnych. Liberia to odmiana, która doskonale radzi sobie w warunkach suszy, co jest niezwykle istotne w obliczu zmian klimatycznych – powiedziała Danuta Hądzlik, Prezes Zarządu Poznańskiej Hodowli Roślin.

Pszenica ozima Liberia jest odmianą chlebową o wysokim i stabilnym potencjale plonowania. W badaniach COBORU 2021 roku osiągnęła 104% wzorca na poziomie a1 i 102% wzorca na poziomie a2. Zimotrwałość, grube i wyrównane ziarno oraz mocna i sztywna słoma to połączenie znakomitych cech. Największą innowacyjnością Liberii jest jej odporność na podstawowe choroby pszenicy. Posiada geny warunkujące odporność na porażenia przez patogeny wywołujące mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną.

Cechy użytkowo - rolnicze pszenicy ozimej Liberia

termin kłoszenia od 1.01
151 dni, średnio-późny
wysokość roślin
91 cm
odporność na wyleganie
8,0 b. wysoka
zimotrwałość
4
MTZ
44,7 g

Odporność odmiany pszenicy ozimej Liberia na choroby wg. Coboru

mączniak prawdziwy
8,2 b. wysoka
choroby podstawy źdźbła
7,8 b. wysoka
rdza brunatna
8,0 b. wysoka
rdza żółta
8,8 b. wysoka
DTR
7,6 b. wysoka
septorioza liści
6,3 wysoka
septorioza plew
7,4 wysoka
fuzarioza kłosów
7,6 b. wysoka

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).