Owies Arab

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie. Ziarno jest wyrównane, dorodne o wysokiej MTZ, niskim udziale łuski oraz wysokiej gęstości hektolitra, nawet w uprawie ekologicznej. Termin dojrzewania średnio późny. O wysokim potencjale plonowania, nawet do 8 t/ha. Wykazuje się wysoką odpornością na choroby. Odmiana tolerancyjna na zakwaszanie o niskich wymaganiach glebowych. Odmiana […]

Owies Refleks

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie. Ziarno jest wyrównane, dorodne o wysokiej MTZ, niskim udziale łuski oraz najwyższej na rynku zawartości tłuszczu. Termin dojrzewania średni. Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa na rynku. Bardzo wysoki i stabilny plon nasion, zawsze powyżej wzorca (101–102% wzorca w latach 2017– 2019), stabilnie wyniki we […]

Jęczmień jary Nagradowicki

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie o średnim terminie dojrzewania. Ziarno jest dorodne, wyrównane o wysokim ciężarze hektolitra, niskim udziale pośladu i wysokiej zawartości białka. Odmiana o niskich wymaganiach glebowych, tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Charakteryzuje się małym spadkiem plonu w warunkach suszy. Odmiana pastewna do uprawy na terenie całego kraju. Zalecana […]

Jęczmień jary Eldorado

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka. Termin dojrzewania średni. Wysokie, stabilne plonowanie na terenie całego kraju, na każdym poziomie intensywności uprawy. Nawet do 105% wzorca w technologii a1 oraz 104%wzorca w technologii a2 według COBORU w […]

Jęczmień jary Pasjonat

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka. Termin dojrzewania średni. Wysoki plon nasion, zawsze powyżej wzorca, również w badaniach zagranicą. Bardzo wysoka odporność na choroby jęczmienia (mączniak prawdziwy, rynchosporioza, ciemnobrunatna plamistość, rdza jęczmienia). Rośliny o niskich wymaganiach […]

Jęczmień jary Wirtuoz

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka. Termin dojrzewania średni. Odmiana o bardzo wysokim plonie, zawsze powyżej wzorca (102% w technologii a1 w 2019 i 2020 roku oraz w technologii a2 – 102% wzorca w 2019 roku […]

Jęczmień jary Avatar

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Ziarno jest dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka. Termin dojrzewania średni. Dobry profil zdrowotności gwarantuje bardzo wysoką odporność na najważniejsze choroby jęczmienia. Posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego. Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i słabych. Znakomita […]

Jęczmień jary Bizon

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny bardzo niskie (65 cm) o wysokiej odporności na wyleganie. Odmiana o bardzo wysokiej odporności na choroby, szczególnie mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia. Bardzo wysoka wartość żywieniowa dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości białka w ziarnie. Ziarno bardzo dorodne, grube i o wysokiej MTZ. Mała ilość pośladu. Tolerancyjna na stres suszowy. Odmiana o […]