Żyto ozime

PHR - hodowla nasion producentZboża ozimeŻyto ozime

Żyto ozime

Program hodowli żyta ozimego prowadzony jest w kierunku wyhodowania odmian:

  • Charakteryzujących się wysoką wydajnością ziarna,
  • Odpornych na wyleganie i porastanie,
  • Posiadających ziarno o dobrych parametrach wypieku chleba.
  • Szczególną uwagę zwraca się hodowlę zachowawczą, która prawidłowo prowadzona pozwala na długoletnie utrzymanie odmiany w produkcji.

Poznańska Hodowla Roślin ma w Krajowym Rejestrze trzy odmiany żyta populacyjnego:

  • ANTONIŃSKIE – Najnowsza odmiana, którą wyróżnia wysoki i stabilny plon, dobra odporność na większość chorób, a także wysoka zawartość białka i dobra wydajność mąki.
  • ARANT – Odmiana o dobrym plonie ziarna, wysokiej odporności na większość chorób oraz dużą odporność na wylegania. Ma zadowalające parametry do zastosowania do wypieku chleba.
  • PASTAR – Jedyna w Krajowym Rejestrze odmiana żyta ozimego do zastosowania na zielonkę, która łączy wysoki plon zielonki z dobrym plonem ziarna.

Oprócz tego w Stacji Hodowli Roślin Wiatrowo prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza żyta mieszańcowego odmian GRADAN F1 oraz TUR F1. Hodowla ta jest prowadzona pod kątem uzyskania odmian wysoko i stabilnie plonujących w warunkach polskich, a także odpornych na rdzę brunatną i mączniaka. Szczególną uwagę zwraca się też na tworzenie odmian krótkosłomych i odpornych na wyleganie.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy