Jęczmień jary

PHR - hodowla nasion producentZboża jareJęczmień jary

Jęczmień jary

Ze względu na różnorodność użytkowania ziarna jęczmienia jarego hodowla prowadzona jest w dwóch kierunkach:

  • Hodowla odmian typu browarnego
  • Hodowla odmian typu pastewnego

Hodowla jęczmienia jarego w swoich pracach hodowlanych dąży do uzyskania odmian:

  • Charakteryzujących się wysokim i wiernym plonem wartościowego ziarna o dobrych wartościach paszowych (wysoka zawartość białka, niska zawartość łuski) oraz browarnych (niska zawartość białka, niska zawartość beta-glukanów)
  • Przystosowanych do zmiennych warunków siedliskowych – zwraca się szczególną uwagę na tolerancję na suszę
  • Nadających się do mechanicznego zbioru poprzez wytwarzanie form odpornych na wyleganie i nieosypujących się
  • Dąży się do uzyskania form niskich i wczesnych
  • Odpornych na choroby zwłaszcza na plamistość siatkową, mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę a w ostatnim czasie ramularię

 

Obecnie w rejestrze znajdują się dwie odmiany jęczmienia jarego:

  • GRANAL – Odmiana browarna, nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA FARM 2004
  • NAGRADOWICKI – odmiana pastewna

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy