Łubin wąskolistny Pogo

Łubin wąskolistny Pogo

Pokaż inne odmiany Pogo to wczesny łubin wąskolistny o tradycyjnym typie wzrostu. Wyróżnia się bardzo wysokim i powtarzalnym potencjałem plonowania, do 25-30 dt/ha. Poziom zawartości białka w nasionach jest bardzo wysoki, co przy jednoczesnej bardzo niskiej zawartość alkaloidów sprawia, że Pogo jest doskonałą odmianą pastewną o idealnych wartościach żywieniowych. Rośliny są niskie i bardzo odporne […]

Łubin wąskolistny Salsa

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Salsa Bardzo wysoka odporność na suszę – świetnie radzi sobie z okresowymi niedoborami wody i stabilnie plonuje nawet w warunkach stresu suszowego. Niska MTN, drobne nasiona. Bardzo słodka odmiana – jedna z najniższych zawartości alkaloidów. Pozostałe informacje Odmiana o tradycyjnym, rozgałęziającym się typie wzrostu. Rośliny średniej wysokości, o […]

Łubin wąskolistny Sonet

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Sonet Najwcześniejsza odmiana, szybko dojrzewająca, o elastycznym terminie zasiewów.Typ samokończący, który prawie w ogóle się nie rozgałęzia, kwitnie krócej i bardziej równomiernie od form w typie tradycyjnym. Najniższe rośliny, z wysoką odpornością na wyleganie. Pozostałe informacje Niebieskie kwiaty i wielobarwne nasiona. Najbardziej poszukiwana na rynku odmiana łubinu wąskolistnego, […]

Łubin wąskolistny Karo

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Karo Odmiana Karo wykazała się najlepszym plonem zielonki (120% wzorca) i suchej masy (124% wzorca) w poplonie ścierniskowym ze wszystkich odmian biorących udział w trzyletnich badaniach COBORU. Odmiana gorzka – najwyższa zawartość alkaloidów. Najwyższa MTN wśród wszystkich łubinów wąskolistnych. Pozostałe informacje Rośliny wysokie, o rozgałęziającym się typie wzrostu. […]

Łubin wąskolistny Tango

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Tango Najwyższa zawartość białka w nasionach Bardzo wysoka tolerancja na suszę i wierność plonowania – najmniejszy spadek plonu w warunkach suszy. Wysoki poziom odporności na choroby Pozostałe informacje Odmiana typu tradycyjnego, o białych kwiatach i białych nasionach. Wysoki i stabilny plon nasion. Odmiana o wysokiej odporności na fusarium, […]

Łubin wąskolistny Rumba

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Rumba Najwyższa odporność na antraknozę i w obu terminach – zawiązywania jak i dojrzewania strąków. Wysoka tolerancja na suszę. Jedna z najwyższych zawartości białka w nasionach, wśród wszystkich odmian. Pozostałe informacje Rośliny średniej wysokości o przeciętnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Białe kwiaty i białe nasiona. Stabilny i wysoki […]

Łubin wąskolistny Bolero

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Bolero Bardzo wysoki (najwyższy!) potencjał plonowania, nawet do 39,4 dt/ha. Stabilne i wysokie plonowanie na przestrzeni lat. Nasiona grube z bardzo dobrym wyrównaniem, o najwyższej MTN, wśród wszystkich słodkich odmian łubinu wąskolistnego. Pozostałe informacje • Jedna z najsłodszych odmian o niskiej zawartości alkaloidów.• Odmiana tradycyjna, rozgałęziająca się.• Typ […]

Łubin wąskolistny Samba

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Samba Wysoka zawartość i plon białka Wysoki i stabilny poziom plonowania – plon nasion, w latach 2019-2021 zawsze powyżej wzorca (średnio 102 %), nawet do 32 dt/ha. Pozostałe informacje Odmiana o tradycyjnym, rozgałęziającym się typie wzrostu. Białe kwiaty i nasiona. Rośliny średniej wysokości, o późnym terminie kwitnienia i […]

Łubin wąskolistny Szot

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne łubinu wąskolistnego Szot Odmiana samokończąca, bardzo wczesna, prawie w ogóle się nie rozgałęzia, kwitnie krócej i bardziej równomiernie od form w typie tradycyjnym. Najwyższa równomierność dojrzewanie – odsetek roślin zielonych przed zbiorem jest najniższy z możliwych. Pozostałe informacje Niebieskie kwiaty i nakrapiane nasiona koloru szarego. Rośliny o średniej wysokości, o […]

Łubin wąskolistny Swing

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania oraz niskiej MTN. Kwiaty koloru niebieskiego, nasiona koloru szarego. Wysoki i stabilny plon nasion na poziomie 105% wzorca, potwierdzony w latach 2018-2021 w Coboru. Plon nasion w roku 2021 wyniósł 107% wzorca, a w 2019 roku nawet 110% wzorca. Najwyższa na rynku […]