Żyto ozime Poznańskie

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne żyta ozimego Poznańskie Wysoki profil zdrowotności – odporność na choroby w pełnym spektrum wysoka lub bardzo wysoka. Doskonale sprawdza się nawet na słabszych stanowiskach. Dodatkowe informacje Bardzo stabilny i wysoki poziom plonowania. Rośliny wysokie, o wysokiej odporności na wyleganie i średnim terminie dojrzewania. Niskie wymagania glebowe oraz dobra tolerancja na […]

Żyto ozime Piastowskie

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne żyta ozimego Piastowskie Rekordowy i stabilny potencjał plonowania – nawet do 107% wzorca populacyjnego w badaniach rejestrowych COBORU. Idealnie sprawdza się na słabszych stanowiskach. Pozostałe informacje Rośliny wysokie, o wysokiej odporności na wyleganie i średnim terminie dojrzewania. Wyróżnia się doskonałą krzewistością. Dobra odporność na choroby – szczególnie na rdzę źdźbłową […]

Żyto ozime Antonińskie

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne żyta ozimego Antonińskie Bardzo wysoki potencjał plonowania – ze względu na swój wysoki i stabilny plon od lat jest wzorcem plonu w badaniach COBORU. Odmiana polecana do uprawy na zielonkę – ze względu na bardzo obfite ulistnienie stanowi wzorzec żyta zielonkowego i pod tym kątem jest od lat wykorzystywana w […]

Żyto ozime Astranos

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne żyta ozimego Astranos Bardzo wysoki potencjał plonowania. Niskie rośliny, wysoka odporność na wyleganie. Hybrydowa odmiana żyta ozimego. Dodatkowe informacje Pierwsze miejsce w badaniach COBORU w 2021 roku na poziomach a1 114% oraz a2 115% wzorca. Najniższe rośliny wśród wszystkich odmian, ze sztywną słomą i bardzo wysoką odpornością na wyleganie. Rośliny […]