Łubin

Łubin wąskolistny Łubin żółty Łubin biały Szczegółowo zbadane i testowane na polskich ziemiach odmiany łubinów proponowane przez Poznańską Hodowlę Roślin wyróżnia wysoki plon, odporność na choroby i wyleganie oraz silna adaptacja do warunków glebowych. Kwalifikowany materiał siewny to czystość odmianowa i wysoka zdolność kiełkowania. Ziarno odmian łubinów wąskolistnych i żółtych Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się […]

Groch siewny

Szczegółowo zbadane i testowane na polskich ziemiach odmiany grochu siewnego proponowane przez Poznańską Hodowlę Roślin wyróżnia wysoki plon, odporność na choroby i wyleganie oraz silna adaptacja do warunków glebowych. Kwalifikowany materiał siewny to czystość odmianowa i wysoka zdolność kiełkowania. Ziarno odmian grochu siewnego Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się wysoką jakością, w zależności od odmiany jest […]

Zboża Jare

Jęczmień jary Owies Szczegółowo zbadane i testowane na polskich ziemiach odmiany zbóż jarych proponowane przez Poznańską Hodowlę Roślin wyróżnia wysoki plon, odporność na choroby i wyleganie oraz silna adaptacja do warunków glebowych. Kwalifikowany materiał siewny to czystość odmianowa i wysoka zdolność kiełkowania. Ziarno odmian zbóż jarych Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się wysoką jakością, w zależności […]

Zboża Ozime

Pszenica ozima Żyto ozime Jęczmień ozimy Szczegółowo zbadane i testowane na polskich ziemiach odmiany zbóż ozimych proponowane przez Poznańską Hodowlę Roślin wyróżnia wysoki plon, zimotrwałość i odporność na choroby. Kwalifikowany materiał siewny to czystość odmianowa i wysoka zdolność kiełkowania. Ziarno odmian zbóż ozimych Poznańskiej Hodowli Roślin charakteryzuje się wysoką jakością, w zależności od odmiany jest […]