Gorczyca biała Gracja

Płodozmian i stanowisko gorczycy białej Gracja Gorczyca biała na niewielkie wymagania glebowe, ale wymaga gleb zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym. Jej uprawę można prowadzić na glebach należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Najlepiej ją usytuować w płodozmianie po zbożach, (łagodzi skutki zbyt dużego udziału zbóż w zmianowaniu), absolutnie nie […]