Wykonanie dokumentacji przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi oraz opracowaną dokumentacją

PHR - hodowla nasion producentPrzetargiWykonanie dokumentacji przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi oraz opracowaną dokumentacją

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprasza do składanie ofert na wykonanie następujących prac w OPN Nagradowice 17, gmina Kleszczewo powiat poznański.

I Wykonania dokumentacji przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Komunalny w Kleszczewie z dnia 26 maja 2020 roki ( warunki techniczne w załączeniu).

– oczekiwany termin wykonania dokumentacji wraz z uzgodnieniami wynikającymi z warunków technicznych oraz Powiatowym Konserwatorem Zabytków – do 20 lipca br.

II Wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi oraz opracowaną dokumentacją.

– oczekiwany termin wykonania – do 31 sierpnia 2020 roku.

Wykonawca wykona ponadto inwentaryzację przyłącza przez uprawnionego geodetę i dokona zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii w Poznaniu.

Szczegóły w załączniku:

Prace w OPN Nagradowice

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy