Traktorzysta – Wiatrowo (gm. Wągrowiec)

PHR - hodowla nasion producentOferty pracyTraktorzysta – Wiatrowo (gm. Wągrowiec)

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. to Strategiczna Spółka Skarbu Państwa, która specjalizuje się w hodowli i produkcji nasiennej zbóż, roślin strączkowych i traw.  Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko

Traktorzysta

Miejsce wykonywania pracy: Wiatrowo (gm. Wągrowiec)

Opis stanowiska:

 1. Wszelkie prace agrotechniczne (uprawa pożniwna, orka, uprawa przedsiewna, siew) wykonywane ręcznie, kombajnem, ciągnikiem i sprzętem towarzyszącym.
 2. Prace warsztatowe, naprawa sprzętu i maszyn rolniczych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 3. Prace transportowe i porządkowe.
 4. Prace magazynowe.

Wymagania:

 1. Prawo jazdy kat. T lub B+E.
 2. Doświadczenie w obsłudze maszyn rolniczych.
 3. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę.
 2. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 3. Dofinansowanie do pakietów medycznych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 508 018 283) lub przesyłanie swojego CV na adres mailowy: bozena.reymann@phr.pl do dnia 15.07.2020 r.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez firmę Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.”

 

Informacja dotycząca danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  -Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 64-004 Tulce
  -e-mail: iod@phr.pl;
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostały podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników PHR Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji;
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PHR Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PHR Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy