2018 - PHR wyróżniono trzema wyjątkowymi nagrodami

PHR wyróżniono trzema wyjątkowymi nagrodami

Dnia 23 listopada 2018 w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. To inicjatywa, której celem jest promowanie innowacyjności i jakości, kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w biznesie.

Decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności “Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. została wyróżniona aż trzema wyjątkowymi wyróżnieniami.

Podczas gali Spółka otrzymała trzy nagrody: Diament Polskiej Innowacyjności, Diament Polskiej Jakości oraz Certyfikat Rzetelni w Biznesie.
Nagrody w imieniu Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. odebrał Zarząd Spółki w osobach Prezesa Zarządu Pana Czesława Janikowskiego oraz Wiceprezes Zarządu Pani Anety Burghardt. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Pani Barbara Andrzejczak.

DIAMENT POLSKIEJ INNOWACYJNOŚCI przyznano Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. za wkład w innowacyjność polskiego rolnictwa oraz wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej. Wyróżnienie to związane jest z nowo powstałym laboratorium molekularnym, w którym wdrażane będą innowacyjne metody hodowlane podczas pracy nad nowymi odmianami roślin uprawnych.

Drugie wyróżnienie to DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚĆI w kategorii PRODUKT przyznany między innymi za wyhodowanie i wprowadzenie na rynek nowej odmiany pszenicy ozimej FORMACJA, nr 1 w plonowaniu w grupie A, która wnosi nową jakość do oferty odmian dostępnych na rynku.

Od ośmiu lat, na wniosek urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz na wniosek Prezydium Przedsiębiorcy.pl i Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług przyznawane są nagrody w projekcie „Rzetelni” – dla osób, podmiotów, organizacji zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. została wyróżniona nagrodą OGÓLNOPOLSKIEGO CERTYFIKATU “RZETELNI W BIZNESIE”. Statuetka i certyfikat przyznawane zostały za kierowanie się profesjonalizmem i etyką biznesową. Tym samym Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. dołączyła do grona przedsiębiorstw mogących być wzorem dla kultury przedsiębiorczości i rzetelności w biznesie.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy