Życica Trwała

PHR - hodowla nasion producentProduktyTrawyŻycica Trwała

Życica Trwała

maja_nasiona
maja_butelka

Informacje

  • Życica trwała to wieloletnia trawa pastewna, niska o luźnych kępach. Idealna do mieszanek łąkowych i pastwiskowych. To jedna z najcenniejszych traw pastwiskowych ze względu na bardzo dobrą wartość pokarmową i smakowitość. Agresywna, szybko odrastająca, odporna na udeptywanie. Jest wrażliwa na letnie susze i mroźne zimy. W przypadku życicy trwałej strawność suchej masy około 78%, zawartość białka w s.m. ok. 16%, zawartość cukrów 12,5%. Jest przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną czerwoną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.
  • Uprawa na nasiona: Dobrze plonuje na glebach żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych i w dobrej kulturze. Optymalne pH 6–6,5. Do założenia plantacji nasiennej najlepsze stanowisko po wcześnie schodzących z pola strączkowych i rzepaku, wczesnych odmianach ziemniaków jadalnych. Pole powinno być wolne od perzu. Zalecany wysiew w terminie od 25 sierpnia do 15 września – nie traci się roku na przygotowanie plantacji do planowania nasiennego. Możliwy siew wiosenny z rośliną towarzyszącą (wczesne odmiany jęczmienia i pszenicy jarej). Ilość wysiewu w siewie czystym to 15 kg/ha. Siew z rośliną towarzyszącą to np. 70–90 kg/ha jęczmienia jarego i 90–100 kg/ha pszenicy jarej + 15 kg/ha trawy. Rozstawa rzędów 12,5 cm i głębokość siewu 1–1,5 cm.
  • Uprawa na zieloną masę: Przed siewem zaleca się nawożenie fosforowe (P2O5) i potasowe (K2O) po 100 –120 kg/ha oraz nawożenie azotowe w ilości 60 kg/ha. W trakcie użytkowania przed ruszeniem wegetacji dodatkowo P2O5 i K2O w ilościach 80–120 kg/ ha oraz azot N – 60–100 kg/ha. Po każdym wypasie N 60–80 kg/ha Plantacje nasienne: nawożenie przedsiewne jak przy uprawie na zielonkę. W trakcie użytkowania jednorazowe pełne nawożenie wiosną. Dawki NPK jak przed siewem. W uprawie na zielonkę: termin siewu dowolny w okresie od końca kwietnia do połowy września. Ilość wysiewu: 15 kg/ha lub w mieszankach 15 kg + 3–5 kg koniczyny białej, rozstawa rzędów 12,5 cm, głębokość siewu: 1–1,5 cm. Optymalny termin pierwszego wypasu od 2 do 15 maja. Do jesieni 6–7 wypasów. W użytkowaniu kośnym pierwszy pokos około 8 czerwca. Do jesieni cztery pokosy. Zbiór na nasiona pod koniec lipca. W użytkowaniu pastwiskowym konieczne jest utrzymanie ciągłości spasania lub wykaszania oraz wykaszanie niedojadów, usuwanie kretowin włóką. W przypadku silnego zachwaszczenia można stosować typowe herbicydy zgodnie z zaleceniami IOR. Na nowo założonych plantacjach nasiennych i pastwiskach stosować częste przykaszanie. Herbicydy można stosować dopiero po wytworzeniu 7 liści.
×

Odmiany PHR znajdują się w specjalistycznych mieszankach
pastewnych i gazonowych takich firm jak:

AGRONAS

62-600 Koło
tel. 63 272 04 03

CENTNAS

63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 32 08

AGROFLORA

62-300 Września
tel. 61 436 64 57

CN ZIELENIN

83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 38 57

ZFN WOJCIECH ROENS

70-896 Szczecin-Załom
tel. 603 633 332

ROLIMPEX

14-200 Iława
tel. 89 648 25 40

SOWUL&SOWUL

11-300 Biskupiec

CN PIETRZAK

09-440 Staroźreby

CN WARSZAWA

06-100 Pułtusk
tel. 22 843 00 31

FN GRANUM

98-105 Wodzierady
tel. 43 677 31 26

Idealna do mieszanek łąkowych i pastwiskowych

Odmiany:

AnnaTrawa diploidalna, wczesna (najwcześniejsza z polskich odmian, średnio 2 tygodnia wcześniejsza od innych), odporna na susze i mróz. Zalecana do użytku pastwiskowego. W kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem. Odznacza się dużą energią wzrostu wiosennego, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarzając dużo pędów generatywnych. Anna daje wysokie plony zielonej (1100–1300 dt/ha) i suchej (230–259 dt/ ha) masy w całym okresie oraz szybkim tempem odrastania po wypasach. Dobra smakowitość. Doskonale nadaje się na kwatery do pierwszego wypasu na intensywnych pastwiskach kwaterowych, można ją wysiewać w mieszance z koniczyną białą. Plon nasion około 15 dt/ha.
ArgonaOdmiana uniwersalna, diploidalna, średnio wczesna, kośno-pastwiskowa. Sprawdza się zarówno w użytku polowym, jak i pastwiskowym, zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach z koniczyną białą. Rośliny średnio wysokie (ok. 80 cm), odporne na wymarzanie i suszę. Prawidłowo użytkowana długo pozostaje w składzie runi. Ulistnienie bardzo dobre (ok. 62% masy). Wcześnie rozpoczyna wegetację. Plon zielonej masy – około 1085 dt/ha, plon suchej masy – około 195 dt/ha, strawność suchej masy – około 78%, zawartość białka w suchej masie – około 14%, zawartość cukrów w suchej masie – około 12%. Bardzo smakowita, chętnie zjadana na pastwisku.
ArkaŻycica diploidalna, późna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem. Przydatna w wykorzystaniu gazonowym. zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie.
ArtemisŚrednio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Charakteryzuje się bardzo wartością pokarmową oraz wysokim plonem nasion (15–20 dt/ha).
MajaOdmiana tetraploidalna, średnio wczesna zalecana do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego. Rośliny średnio wysokie (około 78 cm), odporne na mrozy i suszę. Plon zielonej masy – około 1120 dt/ha. Plon suchej masy – około 200 dt/ha. Strawność suchej masy – około 76%. Zawartość białka w suchej masie – około 14,5%. Zawartość cukrów w suchej masie – około 11,8%. Bardzo smakowita. Chętnie zjadana na pastwisku. Zalecana ilość wysiewu na plantacjach nasiennych około 20 kg/ha.
MalowanaŚrednio wczesny tetraploid życicy trwałej, zalecany do użytkowania kośno-łąkowego oraz pastwiskowego.
MarysienkaOdmiana diploidalna, średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Szybko odrasta, wysoko plonuje i cechuje się wysoką trwałością runi. Dobrze odrasta wiosną i po pokosach, a w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem i wiernym plonowaniem. Dość odporna na okresy posuszne. Przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną białą, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.
NakiTrawa diploidalna, średnio wczesna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, kośnego łąkowego i kośnego polowego. Odmiana wczesna, dobrze odrasta wiosną i po pokosach, wytwarza dużo pędów generatywnych, w kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem, daje wysoki i wierny plon nasion, zimotrwałość dobra, odporna na choroby i wyleganie. Posiada pewne cechy gazonowe, dzięki czemu jest przydatna w mieszankach trawnikowych. Najwyższy potencjał plonowania spośród diploidów życicy trwałej – do 15 dt/ha.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy