Życica Mieszańcowa

PHR - hodowla nasion producentProduktyTrawyŻycica Mieszańcowa

Życica Mieszańcowa

nadzieja_nasiona
nadzieja_butelka

Informacje

  • Trawa pastewna, która najlepiej udaje się na glebach średnio wilgotnych. Ma wyższą trwałość od życicy wielokwiatowej. Charakteryzuje się dużymi ilościami zielonej masy oraz bardzo dobrymi parametrami żywieniowymi. Najlepiej udaje się na zasobnych piaszczysto-gliniastych glebach o pH 6–6,5. Silnie reaguje na obfite nawożenie mineralne i nawadnianie. Stanowisko najlepsze po strączkowych i okopowych. Udaje się jednak po wszystkich roślinach. W uprawie polowej może być użytkowana przez 2–3 lata. Jest przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną czerwoną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.
  • Uprawa na nasiona: Przy uprawie na nasiona, siew należy wykonać w okresie od 25 sierpnia do 15 września w ilości 10–25 kg/ha. Wcześniejszy siew gwarantuje wyższy plon. Rozstaw rzędów przy uprawie nasiennej to 12,5 cm przy głębokości siewu wynoszącej 1,5 cm. Wymaga gleb żyznych, utrzymanych w dobrej kulturze, o uregulowanych stosunkach wodnych. Nawożenie przed siewem na poziomie 100–140 kg/ha P2O5 oraz 110–150 kg/ha K2O. Nawożenie azotowe na poziomie 70–90 kg/ha po pokosach 90 kg/ha. W uprawie na nasiona: termin zbioru w drugiej dekadzie lipca. Plon nasion 15–25 dt/ha. Zalecany zbiór jednofazowy kombajnem z pnia i ponowny omłot przeschniętych pokosów lub dwufazowo – koszenie kosiarką pokosową i omłot kombajnem po przeschnięciu pokosów. W sprzyjających warunkach możliwy dwukrotny zbiór nasion.
  • Uprawa na zieloną masę: Przed siewem zaleca się nawożenie fosforowe (P2O5) i potasowe (K2O) odpowiednio po 100–120 kg/ha oraz nawożenie azotowe 60 kg. W trakcie lat użytkowania przed ruszeniem wegetacji dodatkowo: P2O5 i K2O 80–120 oraz N 60–100 kg/ ha. Po każdym wypasie lub pokosie 60–100 kg/ha. Plantacje nasienne: nawożenie przedsiewne jak przy uprawie na zielonkę. W trakcie kolejnych lat użytkowania plantacji jednorazowe pełne nawożenie wiosną. Dawki PK jak przed siewem N – 60–100 kg/ha. W uprawie na zielonkę: termin siewu dowolny w okresie od końca kwietnia do połowy września. Ilość wysiewu 30–35 kg/ha lub w mieszankach 30 kg + 5–7 kg koniczyny czerwonej (nasiona dokładnie wymieszać przed siewem), rozstawa rzędów 12,5 cm, głębokość siewu 1–1,5 cm. Optymalny termin pierwszego wypasu od 2 do 15 maja. Do jesieni możliwe 6–7 wypasów. W użytkowaniu kośnym pierwszy pokos około 8 czerwca. Do jesieni możliwy zbiór czterech pokosów. Zbiór na nasiona pod koniec lipca lub na początku sierpnia. W użytkowaniu pastwiskowym, kośnym lub przemiennym konieczne jest utrzymanie ciągłości spasania lub koszenia oraz wykaszania niedojadów, usuwanie kretowin włóką. Po pojawieniu się zachwaszczenia można stosować herbicydy zgodnie z zaleceniami IOR. Na nowo założonych plantacjach nasiennych i użytkach zielonych stosować przykaszanie lub wypasanie (użytki zielone) przed zimą. Herbicydy można stosować dopiero po wytworzeniu 7 liści.
×

Odmiany PHR znajdują się w specjalistycznych mieszankach
pastewnych i gazonowych takich firm jak:

AGRONAS

62-600 Koło
tel. 63 272 04 03

CENTNAS

63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 32 08

AGROFLORA

62-300 Września
tel. 61 436 64 57

CN ZIELENIN

83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 38 57

ZFN WOJCIECH ROENS

70-896 Szczecin-Załom
tel. 603 633 332

ROLIMPEX

14-200 Iława
tel. 89 648 25 40

SOWUL&SOWUL

11-300 Biskupiec

CN PIETRZAK

09-440 Staroźreby

CN WARSZAWA

06-100 Pułtusk
tel. 22 843 00 31

FN GRANUM

98-105 Wodzierady
tel. 43 677 31 26

Zalecana do uprawy na glebach średnio wilgotnych.

Odmiany:

GosiaOdmiana tetraploidalna, średnio wczesna w typie życicy trwałej (do 5 lat użytkowania), przeznaczona do użytkowania kośnego polowego. Posiada trwałość odmian życicy trwałej, przewyższając je znacznie plonem zielonej i suchej masy. Odznacza się wysoką energią odrastania po pokosach oraz dużą smakowitością i strawnością. Jest odmianą zimotrwałą, odporna na choroby i wyleganie. Plon zielonej masy rzędu 1200–1500 dt/ha. Plon suchej masy – 240–300 dt/ha. Strawność suchej masy – około 78%. Zawartość białka w suchej masie – około 14%. Zawartość cukrów w suchej masie – około 12,2%. Plon nasion do 20 dt/ha. Przydatna na użytki przemienne na zbiór siana, sianokiszonki, do produkcji suszu, a także na krótkotrwałe pastwisko polowe jako roślina poplonowa. Odmiana wykazuje niespotykaną u tego gatunku trwałość (kilka lat w użytkowaniu polowym). Odznacza się też szczególnie wysoką zawartością suchej masy oraz białka i cukrów w suchej masie.
MańkaOdmiana tetraploidalna, późna w typie życicy trwałej (do 5 lat użytkowania) o wysokiej energii odrastania. Zalecana do użytkowania kośnego i polowego. Odznacza się dobrą trwałością, wysokim plonem zielonej i suchej masy w całym okresie użytkowania oraz szybkim tempem odrastania po pokosach, zimotrwała, odporna na choroby i wyleganie. Przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.
NadziejaTrawa tetraploidalna, średnio wczesna. Mieszaniec życicy trwałej i wielokwiatowej (do 3 lat użytkowania) o wysokiej zimotrwałości i odporności na suszę oraz wyleganie. Przeznaczona do użytkowania kośnego i polowego. Nadzieja ma wysoki plon zielonej i suchej masy w całym okresie użytkowania oraz szybkie tempo odrastania po pokosach. Plon nasion nawet do 25 dt/ha.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy