Kostrzewa Czerwona

PHR - hodowla nasion producentProduktyTrawyKostrzewa Czerwona

Kostrzewa Czerwona

areta_nasiona

Informacje

  • Trawa niska, wieloletnia, charakteryzująca się silnym systemem korzeniowym oraz niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi. To jeden z podstawowych składników mieszanek pastwiskowych na gleby słabsze oraz okresowo suche. Odmiany uniwersalne jak Areta i Barma są z powodzeniem stosowane w mieszankach gazonowych i wykazują dużą przydatność do zakładania trawników ozdobno-parkowych oraz zadarniania.
  • Uprawa na nasiona: Kostrzewa czerwona na zbiór nasion powinna być uprawiana w rejonach o niższych opadach, na glebach klasy IIIb– IVb. Plantacje nasienne należy zakładać na polach dobrze odchwaszczonych. Przy uprawie na nasiona zalecane jest wysiewać kostrzewę czerwoną wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Siew rośliny ochronnej dokonujemy w pierwszej kolejności. Następnie w poprzek rzędów wysiewane są nasiona trawy na głębokość 1,5 cm. Zalecana ilość siewu dla kostrzewy czerwonej wynosi 10–12 kg/ha. W każdym roku zbioru należy dostarczyć fosfor 100–120 kg/ha P2O5 i potas 100–120 kg/ha K2O oraz azot w dawkach 30–50 kg/ha wczesną wiosną i 40–60 kg/ ha po zbiorze nasion (albo rośliny ochronnej), gdyż już wtedy zawiązują się pędy kwiatowe.
  • Uprawa na zieloną masę: Kostrzewę czerwoną można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę np. w jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 40–50 kg N, 60–90 kg P2O5 i 80–120 kg K2O. Wysiewając jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień o około 40%. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 80–100 kg P2O5 na ha wysiewamy wiosną, natomiast azot i potas należy zastosować pod każdy zbiór w dawkach 40–60 kg N i 40–50 kg K2O. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dobrego odchwaszczenia i wyrównania pola. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiewać 12–15 kg nasion na ha, natomiast w roślinę ochronną około 15–20 kg. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów zielonej masy.
×

Odmiany PHR znajdują się w specjalistycznych mieszankach
pastewnych i gazonowych takich firm jak:

AGRONAS

62-600 Koło
tel. 63 272 04 03

CENTNAS

63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 32 08

AGROFLORA

62-300 Września
tel. 61 436 64 57

CN ZIELENIN

83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 38 57

ZFN WOJCIECH ROENS

70-896 Szczecin-Załom
tel. 603 633 332

ROLIMPEX

14-200 Iława
tel. 89 648 25 40

SOWUL&SOWUL

11-300 Biskupiec

CN PIETRZAK

09-440 Staroźreby

CN WARSZAWA

06-100 Pułtusk
tel. 22 843 00 31

FN GRANUM

98-105 Wodzierady
tel. 43 677 31 26

Charakteryzuje się silnym systemem korzeniowym oraz niskimi wymaganiami glebowymi i wodnymi.

Odmiany:

AnielkaOdmiana pastewna, przeznaczona do użytkowania kośno-pastwiskowego. Anielka to odmiana syntetyczna powstała z zimotrwałych klonów o bardzo dobrej trwałości, dobrym krzewieniu i mocnym zadarnianiu gleby. Anielka to odmiana średniowczesna, o dobrej trwałości i zimotrwałości, w wysokim stopniu odporna na warunki suszy. Daje duże plony świeżej i suchej masy w całym okresie użytkowania. Odznacza się dobrym odrastaniem roślin zarówno wiosną, jak i po kolejnych koszeniach. Rośliny wysokie, podczas dużych opadów deszczu podatne na wyleganie w pierwszym pokosie. Odznacza się również dobrą zdolnością reprodukcyjną. Odmiana ta ma stosunkowo małe wymagania glebowe i średnie agrotechniczne.
AnitawaTrawa pastewna przeznaczona do użytkowania kośno-pastwiskowego. Anitawa to odmiana średnio wczesna o dobrej odporności na warunki suszy i dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi. Anitawa wysoki potencjał plonowania pastewnego łączy z dużą zdolnością reprodukcyjną. Trawa ta ma małe wymagania glebowe i średnie wymagania agrotechniczne. Anitawa jest odmianą z powodzeniem stosowaną w zazielenianiu infrastruktury drogowej, wykazuje się odpornością na stresy abiotyczne.
AretaOdmiana uniwersalna, doskonale sprawdzająca się zarówno w użytkowaniu pastewnym, jak i gazonowym. Z powodzeniem stosowana do zakładania trawników ozdobno-parkowych oraz zadarniania. Trawa średniowczesna, bardzo trwała o dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się roślinami dobrze krzewiącymi się, obficie ulistnionymi i silnie zadarniającymi glebę. Odznacza się również odpornością na suszę. Daje wysokie plony nasion. Odmiana przydatna na trawniki ozdobno-parkowe i rekreacyjne. Może być również wykorzystywana do mieszanek pastwiskowych i łąkowych. Odmiana wyróżniona Złotym Medalem MTR–P POLAGRA w 1999 r.
BarmaTrawa pastewna, przeznaczona do użytkowania pastwiskowego, o bardzo wysokim aspekcie ogólnym jako trawa gazonowa. Barma to odmiana średniowczesna, trwała o dobrej zimotrwałości, charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi. Odmiana w wysokim stopniu odporna na warunki suszy. Daje dobre plony świeżej i suchej masy we wszystkich latach użytkowania. Cechuje się dobrym rozkładem plonowania w okresie wegetacji. Daje duży plon energii paszy. Ma dobre tempo odrastania zarówno wiosną, jak i po pokosach. Odmiana wyróżnia się bardzo dobrą zdolnością reprodukcyjną. Odznacza się małymi wymaganiami glebowymi i agrotechnicznymi.
KosTo odmiana wczesna, odporna na wyleganie i średnio zimotrwała. Charakteryzuje się silnym zagęszczeniem runi, dobrze odrasta po koszeniach. Odmiana dobrze plonuje, ma małe wymagania glebowe i średnie wymagania agrotechniczne.
MatyldaOdmiana średnio wczesna, zalecana do użytku kośno-łąkowego i pastwiskowego. Trawa trwała i tolerancyjna na suszę. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania, szybkim odrastaniem oraz dobrym zagęszczeniem runi.
RedaOdmiana przeznaczona przede wszystkim do użytkowania łąkowego na glebach bardziej suchych, umiarkowanie żyznych i słabszych. Może być również uprawiana na słabszych gruntach ornych w mieszankach z innymi gatunkami traw i w siewie czystym z przeznaczeniem na pastwiska dla owiec. Jest to trawa średniowczesna, trwała, o dobrej zdrowotności. Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem runi oraz wysoką odpornością roślin na warunki suszy. Daje obfite zbiory biomasy oraz wysokie plony nasion.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy