Kostrzewa Łąkowa

PHR - hodowla nasion producentProduktyTrawyKostrzewa Łąkowa

Kostrzewa Łąkowa

amelka_nasiona
amelka_butelka

Informacje

  • Bardzo wartościowa trawa pastewna, trwała, wysoka, luźnokępkowa. Zalecana do uprawy na glebach wilgotnych, zwięzłych i obficie nawożonych, zwłaszcza azotem. Ten gatunek dobrze znosi ostre zimy oraz wiosenne przymrozki. Dobrze radzi sobie z okresowymi suszami i krótkotrwałymi zalewami. Jest wrażliwy na zachwaszczenie. Kostrzewa łąkowa to gatunek, obecny w niemal każdej mieszance z trawami i motylkowymi. Idealnie sprawdza się zarówno do obsiewu łąk i pastwisk trwałych, jak i krótkookresowego użytkowania polowego. Udział tej odmiany w mieszankach powinien stanowić od 10% (gleby suche) do 50% wysiewanych nasion.
  • Uprawa na nasiona: Kostrzewę łąkową można uprawiać na wszystkich typach gleb, z wyjątkiem gleb podmokłych. Obecność perzu i innych obco uprawnych traw wyklucza możliwość założenia plantacji nasiennej. Najodpowiedniejszym terminem siewu jest okres wczesnowiosenny (w siewie czystym). Można ją siać do końca czerwca. Norma wysiewu nasion – 11 kg/ha w rozstawie rzędów 25 cm. Przed siewem stosujemy nawożenie mineralne w ilości 80–100 kg /ha P2O5 i 100–120 kg/ha K2O. Wiosną w I i II roku użytkowania stosujemy nawożenie fosforowo-potasowe w ilości 90 kg/ha P2O5 i 60 kg/ha K2O. Wysokość dawki azotu zależna jest od stanowiska, żyzności gleby i roku uprawy. Po okopowych na oborniku na dobrych glebach zwykle nie stosuje się azotu w pierwszym roku z obawy przed wyleganiem. W innym przypadku stosujemy azot wiosną: 50 kg/ha w I roku i 60 kg/ha w drugim roku. Po zbiorze nasion w I roku użytkowania stosujemy azot w ilości 40– 50 kg/ha. Zbioru nasion należy dokonywać w fazie dojrzałości mleczno-woskowej; termin zbioru wypada z początkiem lipca. Sprzęt dwufazowy daje najlepszą wartość użytkową nasion. Po doschnięciu młócić kombajnem. Po sprzęcie nasion natychmiast usunąć słomę i dokonać pełnego nawożenia, ponieważ w drugiej połowie lipca i sierpniu wyrastają pędy generatywne.
  • Uprawa na zieloną masę: Kostrzewę łąkową można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę w zboża, np. jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 30–40 kg N, 60–80 kg P2O5 i 80–120 kg K2O. Wysiewając jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień o około 40%. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 80–100 kg P2O5 na ha wysiewamy wiosną, natomiast azot i potas należy zastosować pod każdy zbiór w dawkach 40–60 kg N i 40–60 kg K2O. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dobrego odchwaszczenia i wyrównania pola. Dla kostrzewy łąkowej najodpowiedniejsze są gleby o wysokiej pojemności wodnej i odpowiednio rozłożone opady. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiewać 12–15 kg nasion na ha, natomiast w siewie z rośliną ochronną około 15–20 kg. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów zielonej masy.
×

Odmiany PHR znajdują się w specjalistycznych mieszankach
pastewnych i gazonowych takich firm jak:

AGRONAS

62-600 Koło
tel. 63 272 04 03

CENTNAS

63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 32 08

AGROFLORA

62-300 Września
tel. 61 436 64 57

CN ZIELENIN

83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 38 57

ZFN WOJCIECH ROENS

70-896 Szczecin-Załom
tel. 603 633 332

ROLIMPEX

14-200 Iława
tel. 89 648 25 40

SOWUL&SOWUL

11-300 Biskupiec

CN PIETRZAK

09-440 Staroźreby

CN WARSZAWA

06-100 Pułtusk
tel. 22 843 00 31

FN GRANUM

98-105 Wodzierady
tel. 43 677 31 26

Bardzo wartościowa trwa pastewna
Ten gatunek dobrze znosi ostre zimy oraz wiosenne przymrozki

Odmiany:

AmelkaNowa trawa pastewna, wczesna. Przeznaczona do użytku kośnego na łąki. Charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odrastania po koszeniu.
ArtemaOdmiana pastewna przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego. Artema to odmiana średnio wczesna o dużej zimotrwałości i dobrej odporności na warunki suszy. Daje duże plony świeżej i suchej masy w całym okresie użytkowania. Ma bardzo dobre tempo odrastania wiosną oraz dobre po koszeniach. Jest to odmiana o wysokich roślinach z tendencją do wylegania w pierwszym pokosie. Odznacza się również dobrą zdolnością reprodukcyjną. W pierwszym pokosie. Odmiana ta ma średnio wysokie wymagania klimatyczne i agrotechniczne oraz średnie glebowe.
AnturkaNowa odmiana średnio wczesna, która łączy wysokie plonowanie zielonej i suchej masy z bardzo wysokim plonowaniem nasiennym. Przeznaczona do użytkowania kośnołąkowego i polowego. Charakteryzuje się bardzo szybkim tempem odrastania po koszeniach i jest odmianą o dużej zdrowotności i bardzo dobrej trwałości. Wymagania klimatyczne i agrotechniczne średnio wysokie, glebowe – średnie.
GerdaTrawa przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego i polowego. Gerda to odmiana średnio wczesna o dobrej odporności na warunki suszy, bardzo dobrze odrastająca po koszeniach. Wysokie plony biomasy łączy z dobrą zdolnością reprodukcyjną. Wymagania klimatyczne i agrotechniczne średnio wysokie, glebowe – średnie.
WandaOdmiana przeznaczona do użytkowania kośno-łąkowego. Wanda to odmiana średnio wczesna o dobrej odporności na warunki suszy. Wysokie plony biomasy łączy z dobrą zdolnością reprodukcyjną. Wymagania klimatyczne i agrotechniczne średnio wysokie, glebowe – średnie.
TyfonkaNowa odmiana kostrzewy łąkowej. Średnio wczesna, bardzo zdrowotna i plenna, zarówno jeśli chodzi o plon nasion, jak i biomasy.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy