Pszenica ozima

PHR - hodowla nasion producentZboża ozimePszenica ozima

Pszenica ozima

Poznańska Hodowla Roślin w swoich programach hodowlanych skupia się na uzyskaniu odmian pszenicy ozimej, które wyróżniają się wysokim i wiernym plonem, mrozoodpornością, tolerancją na suszę, a także odpornością na wiele chorób roślin. Celem hodowli jest także uzyskanie form niskich i wczesnych, a także mało wrażliwych na wyleganie i nieosypujących się.

Pszenica ozima – charakterystyka

Gatunkiem, jakim jest pszenica ozima, zaliczana jest do rodziny wiechlinowatych. Obecnie wyróżnia się aż 20 jej gatunków i ok. 10 mieszańców. Do odpowiedniej uprawy każdej odmiany konieczne są restrykcyjne warunki wodne, szczególnie w fazie krzewienia do końca etapu strzelania w źdźbło. Zbyt duża wilgotność może zwiększać ryzyko pojawienia się chorób grzybowych i obniżać jakość ziarna. Zalecany termin siewu powinien odbyć się od połowy września do połowy października. To zapewnia dobre rozkrzewienie zboża.

Wymagania glebowe i nawożenie

Pszenica ozima, zaliczana jest do jednych z najbardziej wymagających zbóż. Wysokie plony uzyskuje się na glebach bogatych w próchnicę i takich, w których  kompleksie sorpcyjnym dostępność składników pokarmowych oraz wody. Doskonale nadają się do tego ziemie kompleksu pszennego należące do klasy bonitacyjnej od I do III b o odczynie pH 5,5-5,7. Słabsze, mniej zasobne gleby wymagają odpowiedniego nawożenia. Pszenica ozima jest szczególnie wymagająca względem składników mineralnych, głównie azotu. Ma to duże znaczenie w prawidłowym mechanizmie formowania pędów i korzeni, a także przekłada się na liczbę ziaren w kłosie. Dobrze jest nawozić ziemię wczesną wiosną. W związku z tym kluczowe jest wykonanie dokładnej analizy składu gleby pod kątem mikro- i makroelementów, aby lepiej zaplanować uprawę.

Odmiany pszenicy zwyczajnej ozimej w Poznańskiej Hodowli Roślin

Poznańska Hodowla Roślin w Krajowym Rejestrze ma 5 odmian pszenicy ozimej. Przed zakupem każdej z nich, należy zapoznać się z ich dokładną specyfikacją.

Pszenica zwyczajna ozima Astoria (E)

Astoria jest wczesną odmianą pszenicy ozimej wyróżniająca się dużą masą tysiąca ziaren i odporna na wyleganie. Zaliczana jest do elitarnej grupy E o znaczącej zawartości glutenu i białka. To roślina średniowysoka z ziarnami o dobrym wyrównaniu i wysokiej liczbie opadania. Jest przystosowana do uprawy na terenie całej Polski. Astoria jest odporna na rdzę żółtą (8,1 wg. COBORU) i w dalszej kolejności na choroby podstawy źdźbła (7,8), brunatną plamistość liści (7,7), rdzę brunatną (7,6), fuzariozę kłosów (7,5), mączniaka prawdziwego (7,3) oraz septoriozę plew (7,2).

Pszenica zwyczajna ozima Formacja (A)

Formacja to odmiana pszenicy ozimej, która ma najwyższy potencjał plonowania spośród wszystkich odmian jakościowych (104% wzorca), silny system korzeniowy i wyróżnia się zimotrwałością oraz małą wrażliwością na opóźniony termin siewu i chlorotoluron. Można uprawiać ją na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 7 województw. Roślina jest bardzo tolerancyjna na rdzę żółtą (8,3 wg. COBORU), a także na fuzariozę kłosów (7,9), rdzę brunatną (7,9), septoriozę plew (7,9), brunatną plamistość liści (7,7), choroby podstawy źdźbła (7,6), mączniaka prawdziwego (7,6) oraz septoriozę liści (6,8).

Pszenica zwyczajna ozima Gimantis (C)

Wyróżnia się bardzo mocnym profilem zdrowotnościowym i jest niepodatna na suszę. Gimantis ma krótką i sztywną słomę, co gwarantuje tolerancję na wyleganie. Odmiana nadaje się przede wszystkim do celów pastewnych i ciastkarskich. Według COBORU jest odporna w dużym stopniu na rdzę żółtą oraz mączniaka prawdziwego.

Pszenica ozima Legenda (A)

Legenda to pszenica ozima wysoko plonująca (108% wzorca). Wyróżnia ją dobre wyrównanie, niewrażliwość na opóźniony termin siewu, a przede wszystkim zimnotrwałość. Odmiana wykorzystywana jest z powodzeniem jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Jest najbardziej odporna na fuzariozę kłosów (8,6 wg. COBORU). Najlepiej wysiewać ją po burakach i kukurydzy.

Pszenica zwyczajna ozima Tulecka (A)

Tulecka to odmiana pszenicy ozimej dająca stabilny i wysoki plon (104% wzorca). Nie jest wrażliwa na zmieniające się warunki atmosferyczne i glebowe, a także, w znacznym stopniu na fuzariozę kłosów (8,2 wg. COBORU). Ziarno o białym kolorze polecane jest przede wszystkim do celów piekarnicznych.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy