Łubin żółty

PHR - hodowla nasion producentRośliny strączkoweŁubin żółty

Łubin żółty

Poznańska Hodowla Roślin zajmuje się hodowlą zachowawczą i twórczą łubinu żółtego. Celem jest stworzenie takich odmian, które wyróżniają się termoneutralnością, niskoalkaloidowością, niepękającymi strąkami, oraz zwiększoną odpornością na antraknozę, a także więdnięcie fuzaryjne.

Łubin żółty – charakterystyka

Gatunek, jakim jest łubin żółty, zaliczana jest do grupy bobowatych. Najczęściej uprawia się ją na nasiona (o bogatym składzie białkowym – od 42 do 45%). Odmiany, które są obecnie zarejestrowane w Polsce, wyróżniają się niskim stopniem zawartości alkaloidów (poniżej 0,1%), co sprawia, że są uznawane za słodkie. Łubin żółty udaje się na glebach lekkich o trochę niższym pH.

Odmiany łubinu żółtego w Poznańskiej Hodowli Roślin

W Poznańskiej Hodowli Roślin znaleźć można 5 odmian nasion łubinu żółtego, różniących się m.in. stopniem odporności na choroby, wymaganiami glebowymi oraz terminem zbioru. Przed zakupem warto zapoznać się z dokładną specyfikacją każdej z nich.

Łubin żółty Baryt

Baryt zaliczany jest do gatunku najwyżej plonującego na rynku (110% wzorca). Wyróżnia się niską zawartością alkaloidów, a jego kwiaty mają barwę pomarańczowo-żółtą z biało-czarnymi nasionami. Zalecany jest do uprawy na terenie całego kraju, a w szczególności w 10 województwach. Co ważne, nasiona łubinu Baryt nie są wrażliwe na opóźniony siew. W przypadku suszy nie obserwuje się dużych spadków plonów. Roślina jest odporna na antraknozę (7,7 wg. COBORU) oraz w nieco mniejszym stopniu na fusarium (5,7).

Łubin żółty Bursztyn

Bursztyn wyróżnia się wysokim plonowaniem (108% wzorca). Nasiona są bogate w białko (45%) z niską zawartością alkaloidów. Odmiana tolerująca niedobory wody i opóźnienie siewu. Wykazuje skuteczną odporność na antraknozę (6,8 wg. COBORU) oraz nieco niższą na fusarium (5,4). Rekomendowana jest do uprawy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 9 województw.

Łubin żółty Diament

Jest to roślina zarejestrowana w 2019 roku. Wyróżnia się wysokim plonem (do 20,7 dt/ha), wartością żywieniową (44,5%), białymi i drobnymi nasionami z dużą siłą kiełkowania oraz żółtymi kwiatami. Diament jest odporny na antraknozę (6,9 wg. COBORU). Zalecany jest do uprawy w całej Polsce, szczególnie w województwie łódzkim i mazowieckim.

Łubin żółty Goldeneye

Goldeneye to łubin żółty o bardzo dużym potencjale plonowania (do 112% wzorca) i żółtych kwiatach oraz nakrapianych nasionach. Wyróżnia się wysoką tolerancją na antraknozę (6,9 wg. COBORU). Rośliny dojrzewają wcześnie i mają odpowiednią dla trzody chlewnej wartość żywieniową (44,4% białka). Można uprawiać je na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.

Łubin żółty Mister

Mister to odmiana łubinu żółtego wyróżniający się dobrym plonowaniem i niepodatny na suszę. Ma dużą zawartość białka (43,1%), co powoduje, że z powodzeniem stosowany jest jako pasza dla zwierząt. Roślina jest wysoce odporna na antraknozę (7,5 wg. COBORU) oraz nieco mniej na fusarium (5,5). Zaleca się uprawiać ją na terenie całego kraju, szczególnie w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy