Jęczmień jary

PHR - hodowla nasion producentZboża jareJęczmień jary

Jęczmień jary

Gatunek jęczmienia jarego, hoduje się w celu uzyskania odmian browarnych i pastewnych. Zamierzeniem Poznańskiej Hodowli Roślin jest uzyskanie wartościowej odmiany paszowej, która charakteryzuje się: wysokim plonem oraz wartościowym ziarnem odpornym na choroby, w tym przede wszystkim na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę oraz ramularię. Nadrzędna jest również zdolność odmiany do adaptacji do zmiennych warunków siedliskowych. Nie mniej ważne jest także wytwarzanie odmian odpornych na wyleganie i nieosypujących się, co pozwala zmniejszyć straty przy zbiorze.

Jęczmień jary – charakterystyka

Zboże wykazuje wrażliwość na niskie temperatury, szczególnie w okresach dynamicznego wzrostu i suszy. Wymaga gleb ogrzanych, przewiewnych i takich, które z łatwością gromadzą wodę. Gleba, na której uprawia się różne odmiany jęczmienia jarego, powinna mieć uregulowany odczyn pH (6,0 – 6,8) i być bogata w próchnicę, magnez, fosfor i potas. W optymalnych dla siebie warunkach jęczmień jary daje wysoki plon o dużej wartości paszowej.

Odmiany jęczmienia jarego w Poznańskiej Hodowli Roślin

Poznańska Hodowla Roślin oferuje trzy odmiany jęczmienia jarego:

  • Avatar,
  • Eldorado,
  • Nagradowicki.

Przed zakupem zapoznaj się z ich charakterystyką i wymaganiami glebowymi oraz atmosferycznymi.

Roślina nie jest wrażliwa na szybko zmieniające się warunki atmosferyczne i glebowe pod warunkiem wczesnego terminu koszenia.

Jęczmień jary Avatar

Odmiana jęczmienia jarego Avatar wcześnie dojrzewa, jest odporna  na wyleganie przed zbiorem, a także wyróżnia się dobrym profilem zdrowotności. Odmiana Avatar rekomendowana jest do uprawy na terenie całego kraju, a w szczególności w województwie kujawsko-pomorskim. Zboże jest wysoko odporne na mączniaka prawdziwego (8,1 wg. COBORU) oraz w dużym stopniu także ciemnobrunatną plamistość (8,4), plamistość siatkową (7,9), rynchosporiozę (7,7),  a także rdzę jęczmienia (7,6).

Jęczmień jary Eldorado

Jęczmień jary Eldorado posiada dobry profil zdrowotności, a także wysoką wartością żywieniową (wysoki poziom białka). Można uprawiać go w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw: pomorskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Odmiana ta zapewnia wyrównane, dorodne ziarno, stabilne plonowanie i podwyższoną tolerancję na zakwaszenie gleby. Odporna jest na mączniaka prawdziwego (8,1 wg. COBORU), a także na rdzę jęczmienia (7,7), ciemnobrunatną plamistość (7,6), rynchosporiozę (7,4) oraz plamistość siatkową (7,1).

Jęczmień jary Nagradowicki

Uniwersalna odmiana jęczmienia jarego Nagradowicki zapewnia dorodne ziarno i dużą zawartość białka, co czyni z niej dobre zboże pastewne. Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Jest mało wrażliwa na zakwaszenie gleby, a w przypadku suszy obserwuje się niewielkie straty w plonach. Odmiana jest w wysokim stopniu odporna na mączniaka prawdziwego (7,9 wg. COBORU) oraz w nieco mniejszym na rynchosporiozę (7,8),  czarną plamistość (7,7), plamistość siatkową (7,7), a także rdzę jęczmienia (7,2).

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy