Groch siewny

PHR - hodowla nasion producentRośliny strączkoweGroch siewny

Groch siewny

Rośliny strączkowe, inaczej bobowate, stanowią ważny komponent zarówno rolnictwa ekologicznego, jak i konwencjonalnego. Ich znaczenie zaczęło rosnąć od lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to doszło do intensyfikacji i chemizacji rolnictwa. Ważnym elementem, mającym wpływ na popularność takich upraw, są postępujące badania naukowe. To one kształtują obecne trendy na rynku rolniczym. Jednym z głównych gatunków roślin strączkowych, poza łubinem wąskolistnym i żółtym, jest groch siewny. Jego uprawy pomimo nieco niewielkiej zawartości białka (23-25%) osiągają ok. dwa razy większe plony niż łubiny oraz dojrzewają wcześniej. 

Nasiona grochu jadalnego mają specyficzne wymagania glebowe, bardziej restrykcyjne niż uprawa odmiany pastewnej. Dodatkową zaletą hodowli roślin strączkowych jest to, że pozytywnie wpływają na glebę poprzez polepszanie jej struktury i wzbogacania o azot. Ich brak może powodować rozwój wielu chorób i degradację ziemi uprawnej. Widoczny jest również spadek ilości próchnicy. Bezsprzeczną zaletą, jaką niesie za sobą uprawa grochujest krótki okres wegetacji, co sprawia, że jest dobrym przedplonem dla innych roślin, w tym pszenicy i rzepaku.

W suchej masie grochu siewnego znajduje się dużą ilość lizyny, aminokwasu, który pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu mięśniowego.

Nasiona grochu – odmiany w PHR

Spółka PHR zajmuje się hodowlą twórczą i zachowawczą odmian grochu siewnego. Hodowla grochu jadalnego prowadzona jest w kierunku tworzenia odmian:

  • Form wąsolistnych
  • Odznaczających się dużą odpornością na wyleganie oraz askochytozę
  • Białokwitnących z białymi okrywami nasiennymi
  • Szczególną uwagę zwraca się na skład oligosacharydów dostosowany do żywienia ludzi.

Hodowla grochu pastewnego prowadzona jest w kierunku tworzenia odmian:

  • Form wąsolistnych o wysokim potencjale plonowania
  • Odznaczających się dużą odpornością na wyleganie i askochytozę

Poznańska Hodowla Roślin ma w Krajowym Rejestrze następujące odmiany grochu siewnego.

Groch siewny – charakterystyka

Istnieje wiele odmian grochu siewnego. Przed zakupem należy jednak dokładnie zapoznać się z agrotechnicznymi warunkami uprawy. Nasiona powinny być wysiewane na glebach od III do IV klasy o odczynie jak najbliższym obojętnemu. Należy pamiętać o tym, aby nie wybierać do tych celów ziem ciężkich, kwaśnych i gliniastych. Aby plony były obfite, warto przestrzegać także właściwego nawożenia, terminu i ilości wysiewu oraz odpowiedniej ochrony. Groch siewny ma swój ważny dział w płodozmianie, co oznacza przerywanie następstwo zbóż po sobie.

W grupie grochu ogólnoużytkowego wykorzystywanego do celów konsumpcyjnych przeważają odmiany zaopatrzone w wąsy czepne zbite w łan. Grochy pastewne, inaczej peluszki, charakteryzują się mniejszymi wymaganiami glebowymi. Większość odmian posiada wąsy czepne zwiększające zwartość łanu i zapobiegając wyleganiu roślin. Jedyna liściasta odmiana to zielonkowy groch pastewny Roch.

Groch siewny jadalny Olimp

Odmiana jest jedną z najnowszych w Poznańskiej Hodowli Roślin, ponieważ zarejestrowana została w 2017 roku. Wyróżnia ją wysoki potencjał plonowania (do 6 t/ha), a także odporność na wyleganie przed zbiorem. Można uprawiać ją na terenie całego kraju. Ma białe kwiaty i nasiona.

Groch siewny jadalny Starski

Jadalny groch Starski przeznaczony jest na zbiór suchy. Jest to odmiana wąsolistna wcześnie dojrzewająca o wysokim plonie nasion (52,6-62,4 dt/ha). Podobnie jak Olimp, wyróżnia ją biały kolor kwiatów.

Groch siewny jadalny Akord

Ta odmiana grochu siewnego nadaje się do uprawy na terenie całej Polski. Hoduje się ją na zbiór suchy i w całości można wykorzystać do celów konsumpcyjnych. Akord ma biały kolor kwiatów i nasion. Ich zakup gwarantuje wysoki plon (52,6-62,4 dt/ha).

Groch siewny jadalny Cysterski

To odmiana o drobnym rozmiarze idealna do karmienia gołębi lub drobiu. Uprawia się ją na zbiór suchych nasion. Należy do rodzaju wcześnie dojrzewającego grochu o bardzo małej podatności na wyleganie. Można ją wykorzystać na terenie całego kraju.

Groch siewny pastewny Roch

Wcześnie dojrzewająca odmiana grochu siewnego Roch ma czerwonopurpurowe kwiaty i wielobarwne nasiona. Należy do grupy upraw pastewnych i najczęściej wykorzystywana jest jako składnik mieszanek zielonkowych do karmienia zwierząt. Można ją nasadzać na terenie całej Polski.

Groch siewny pastewny Sokolik

Wąsolistna odmiana pastewna często używana jest jako jeden ze składników mieszanek i koncentratów z łubinami lub rzepakiem. Podobnie jak Roch wyróżniają ją kwiaty w kolorze ciemnej purpury i brązowo-zielone nasiona. Jest odporna na wyleganie, za to za sprawą wąsów czepnych i sztywnej łodygi. Uprawia się ją na terenie całego kraju.

Groch siewny pastewny Turnia

Wysokoplonująca odmiana grochu siewnego Turnia zazwyczaj stosowana jest do skarmiania zwierząt jako składnik pasz, mieszanek z łubinem żółtym, wąskolistnym i rzepakiem. Jest również wcześnie dojrzewająca o czerwonopurpurowych kwiatach i nasionach w barwie brązowo-zielonej.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy