Łubin żółty Goldeneye

Płodozmian i stanowisko

Łubin żółty osiąga najlepsze wyniki przy uprawie na glebach klasy V i VI.  Goldeneye źle radzi sobie na glebach ciężkich oraz na takich gdzie pH wskazuje mniej niż 4,5. Najwłaściwszym przedplonem dla łubinu żółtego są zboża. Łubin żółty należy uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata.

Nawożenie

Łubin nie ma dużych wymagań co do nawożenia gdyż nie ma konieczności stosowania azotu. Pozostałe składniki należy dostarczyć w zależności o zasobności gleby:

– fosfor P2O5 – 50–70 kg/ha, 

– potas K2O – 80–100 kg/ha.

Siew

Optymalny termin siewu łubiny przypada w terminie pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia. Należy opóźnić siew jeśli łubin żółty ma być przeznaczony na zielonkę. Goldeneye jest odporny na niskie temperatury, nawet do –7°C. Optymalna głębokość siewu wynosi 3 cm, ze względu na dużą wrażliwość na zaskorupienie gleby wymagane jest płytsze przykrycie. Zalecane jest aby rozstawa rzędów wynosił od 12,5 do 15,0 cm. Dla form tradycyjnych obsada roślin na m2 to: 90–100 szt, dla form samokończących wegetację 110-120 szt. Normę wysiewu należy wyliczyć w opariu o parametry danej partii, natomiast średnio wychodzi około 130–150 kg/ha dla form tradycyjnych, dla samokończących 150–180 kg/ha. Na stanowiskach, na których łubin był dawno nie uprawiany zaleca się szczepienie nasion bakteriami nitryfikującymi(Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – tzw. nitragina lub nitraza) bezpośrednio przed siewem.

Zbiór

Kombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg, przy wilgotności nasion 14–15%. Zbyt niska wilgotność podczas omłotu powoduje pękanie nasion i mikrouszkodzenia w ich wnętrzu, powoduje również osypywanie się strąków przed kombajnem. Zbyt wysoka wilgotność powoduje wzrost liczby strąków nie wymłóconych i zmiażdżonych. Wilgotność w ciągu dnia jest zmienna, dlatego podczas omłotu dużych plantacji należy śledzić jej zmiany i dostosowywać na bieżąco ustawienia młocarni w kombajnie – młocarnia bardziej skręcona przy większej wilgotności. Motowidło na niskich obrotach i nie wysunięte do przodu, kosa dobrze naostrzona. Plantację wtórnie zachwaszczoną lub nierównomiernie dojrzewającą desykujemy, gdy przynajmniej połowa strąków zbrunatnieje, i po około 7 dniach przystępujemy do zbioru. Desykacja osłabia energię kiełkowania nasion, dlatego nie należy jej wykonywać bez wyraźnej konieczności. Po zbiorze, w razie potrzeby, dosuszyć nasiona zimnym, lub lekko podgrzanym powietrzem. Podwyższona wilgotność umożliwia wtórny rozwój grzybów i spadek energii kiełkowania. Obniżona siła kiełkowania może być również efektem mikrouszkodzeń powstałych podczas omłotu i magazynowania, dlatego z materiałem siewnym należy się obchodzić bardzo ostrożnie. W magazynowaniu i przerobie należy unikać przesypywania nasion z dużej wysokości, na twarde podłoże.

Informacje

  • Rośliny średniej wysokości, o wczesnym terminie kwitnienia, średnim terminie dojrzewania oraz średniej MTN. Kwiaty koloru pomarańczowożółtego oraz białoczarne nasiona.
  • Odmiana zarejestrowana w 2019 r.
  • Łubin Goldeneye posiada bardzo wysoki potencjał plonowania (do 112% wzorca w badaniach COBORU).
  • Rośliny o wysokiej odporności na typowe dla łubinów choroby, takie jak fuzaryjne więdnięcie łubinu i antraknoza.
  • Słodkie pozbawione graminy nasiona, których zawartość alkaloidów została obniżona do 0,011%.
  • Wysoka wartość żywieniowa (43,1% białka).
  • Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju.

Cechy użytkowo- rolnicze:

barwa kwiatów
żółte
wysokość roślin
66 cm
zawartość białka
43,1% s.m.
zawartość alkaloidów
0,009% s.m.
MTN
ok. 135 g

Odporność na choroby wg COBORU:

odporność na wyleganie
7,2 wysoka
fuzaryjne więdnięcie łubinu
b.d.
antraknoza
7,3 wysoka