Pracownik magazynowy – Nagradowice k/Poznania

PHR - hodowla nasion producentOferty pracyPracownik magazynowy – Nagradowice k/Poznania

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. to Strategiczna Spółka Skarbu Państwa, która specjalizuje się w hodowli i produkcji nasiennej zbóż, roślin strączkowych i traw.

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki do pracy w okresie od 20.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (możliwe również zatrudnienie na krótszy okres w tym terminie) na stanowisko

Pracownik magazynowy

Miejsce pracy: Nagradowice k/Poznania (łatwy dojazd drogą S5)

 

Opis stanowiska:

  • obsługa wózka widłowego,
  • przygotowywanie zamówień, segregacja towaru,
  • prace magazynowe pomocnicze, załadunek i rozładunek towaru,
  • prace porządkowe.

Wymagania:

  • uprawnienia UDT do obsługi wózka widłowego,
  • dokładność, dyspozycyjność.

Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę sezonową,
  • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych uprawnień.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie  swojego CV wraz z opisem zakresu obowiązków na poprzednich stanowiskach pracy na adres mailowy: bozena.reymann@phr.pl lub kontakt pod numerem telefonu 500 667 406.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez firmę Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.”

 

Informacja dotycząca danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

 

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 64-004 Tulce
  • e-mail: iod@phr.pl;

3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostały podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników PHR Sp. z o.o.  na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych;

6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji;

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PHR Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PHR Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy