Pracownik Hodowli Roślin – Nagradowice k/Poznania

PHR - hodowla nasion producentOferty pracyPracownik Hodowli Roślin – Nagradowice k/Poznania

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. to Strategiczna Spółka Skarbu Państwa, która specjalizuje się w hodowli i produkcji nasiennej zbóż, roślin strączkowych i traw.  Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko

PRACOWNIK HODOWLI ROŚLIN

Miejsce wykonywania pracy: Nagradowice k/Poznania

 

Opis stanowiska:

 1. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzoną hodowlą roślin:
  – Prace polowe i szklarniowe m.in.: tyczenie pola, siew, pielęgnacja, wykonywanie krzyżowań, selekcja, zbiór materiałów hodowlanych i doświadczeń,
  – Prace magazynowe m.in.: czyszczenie, konfekcjonowanie i przygotowanie nasion do wysiewu oraz do wysyłki.
 2. Utrzymanie powierzonego sprzętu w należytym stanie technicznym.
 3. Prace porządkowe.

Wymagania:

 1. Zainteresowania związane z rolnictwem.

Oferujemy:

 1. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Dofinansowanie do pakietów medycznych i inne świadczenia z ZFŚS.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie  swojego CV na adres mailowy: bozena.reymann@phr.pl lub kontakt telefoniczny – nr tel. 797 408 117 do dnia 09.10.2020 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez firmę Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.”

Informacja dotycząca danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

1.administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.;

2.kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

 • Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 64-004 Tulce
 • e-mail: iod@phr.pl;

3.dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostały podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników PHR Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych;

6.dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji;

7.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych  jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PHR Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

8.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

9.podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PHR Sp. z o.o.

 

 

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy