Pszenica ozima Fuzja

Pokaż inne odmiany Fuzja to jakościowa odmiana pszenicy ozimej charakteryzującą się wysokim oraz stabilnym plonem, udowodniły to badania rejestrowe COBORU prowadzone w latach 2021–2023. Na poziomie agrotechnicznym a1 plonowanie osiągnęło 101–102% wzorca, natomiast na poziomie a2 Fuzja uzyskała wynik 101–103% wzorca. Odmiana ma bardzo dobre zdolności adaptacyjne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Zalecana do uprawy […]

Pszenica ozima Patria

Pokaż inne odmiany Patria jest to odmiana pastewna pszenicy ozimej charakteryzującą się bardzo wysokim oraz stabilnym plonem, udowodniły to badania rejestrowe COBORU prowadzone w latach 2021–2023. Zarówno na poziomie agrotechnicznym a1 jak i a2 w obu latach badań uzyskała wynik 107% wzorca, co jest wynikiem ponadprzeciętnym. Odmiana ma bardzo dobre zdolności adaptacyjne w różnych warunkach […]

Pszenica ozima Fantazja

Pokaż inne odmiany Pszenica ozima Fantazja to nasza najnowsza odmiana, o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu na terenie całego kraju – plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 to 103% wzorca, a na poziomie a2 to 102% wzorca, natomiast plon ze zbioru 2023 na poziomie a1 to 105% wzorca, a na poziomie a2 104% […]

Pszenica ozima Magnezja

Pokaż inne odmiany Magnezja to chlebowa odmiana pszenicy ozimej charakteryzującą się wysokim oraz stabilnym plonem, udowodniły to badania rejestrowe COBORU prowadzone w latach 2022–2023. Na poziomie agrotechnicznym a1 plonowanie osiągnęło 103%–103% wzorca, natomiast na poziomie a2 Magnezja uzyskała wynik 104–105% wzorca. Odmiana ma bardzo dobre zdolności adaptacyjne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Zalecana do uprawy […]

Pszenżyto ozime Tinos

Pokaż inne odmiany Pierwsza odmiana pszenżyta w naszym portfolio! Tinos jest odmianą o tradycyjnym typie wzrostu, z bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem. Plon ziarna w 2022 roku na poziomie a1 to 101% wzorca, a na poziomie a2 to 105% wzorca. Odmianę cechuje wysoka odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na: choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i […]

Pszenica ozima Ostoja

Pszenica ozima Ostoja

Pokaż inne odmiany Pszenica ozima Ostoja to jakościowa odmiana wyróżniająca się przede wszystkim wysokim i stabilnym potencjałem plonowania, także w warunkach suszy. W doświadczeniach rejestrowych COBORU, na obszarach gdzie występowała susza w okresie marzec–czerwiec, w dwóch kolejnych latach 2021–2022 plonowała znacznie powyżej wzorca. Odmiana bardzo dobrze adaptuje się do warunków i zmienności klimatyczno-glebowej. Świetnie radzi sobie na glebach o niższym […]

Pszenica ozima Iskra

Pszenica ozima Iskra

Pokaż inne odmiany Pszenica Iskra wyróżnia się wysoką adaptacją do różnych warunków glebowych i zróżnicowanych stanowisk. Dzięki temu plonowała bardzo wysoko i stabilnie na terenie całego kraju. Plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 wyniósł 107% wzorca, a na poziomie a2 105% wzorca. Jest to odmiana o wysokiej liczbie opadania, dobrej zawartości białka i […]

Pszenica ozima Essa

Pokaż inne odmiany Pszenicę ozimą Essa wyróżnia wysoki i stabilny plon w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych. Co najważniejsze taki wysoki poziom został potwierdzony również w warunkach suszy. W wynikach 2-letnich badań rejestrowych COBORU, plonowanie kształtowało się na poziomie 102–104% wzorca, na obu poziomach agrotechnicznych w całym kraju. ): rośliny średniej wysokości, ze sztywną słomą, z uwagi na wysokie […]

Pszenica ozima Astoria

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne pszenicy ozimej Astoria Pierwsza i jedyna polska odmiana elitarna pszenica w krajowym rejestrze – grupa E. Rekordowa zawartość białka i glutenu. Dodatkowe informacje Utrzymuje wysokie parametry ziarna nawet w niekorzystnych warunkach. Rośliny średniowysokie, bardzo odporne na wyleganie. Odmiana o średnim terminie dojrzewania. Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby i średnie wymagania […]

Jęczmień ozimy Kobuz

Pokaż inne odmiany Cechy szczególne jęczmienia ozimego Kobuz Bardzo dobra zdrowotność roślin i wysoka odporność na choroby, szczególnie na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego. Doskonała zimotrwałość (5,5). Dodatkowe informacje Odmiana o niskich wymaganiach glebowych dobrą tolerancją na zakwaszenie gleby. Rośliny średniej wysokości (99 cm), odporne na wyleganie. Bardzo dobra odmiana pastewna o wysokiej wartości żywieniowej, […]