Łubin żółty Mister

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania oraz średniej MTN. Kwiaty koloru pomarańczowożółtego, nasiona koloru białego z czarną ornamentacją. W roku 2019 była na 4 miejscu pod względem plonu nasion (102% wzorca), w roku 2020 znalazła się na pierwszym miejscu (104% wzorca). Rośliny równomiernie dojrzewające, o bardzo wysokiej odporności […]

Łubin żółty Baryt

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania oraz niskiej MTN. Kwiaty koloru pomarańczowożółtego oraz białoczarne nasiona. Odmiana bardzo wysoko plonująca (110% wzorca). Odmiana o wysokiej odporności na choroby. Odmiana bardzo słodka, o jednej z najniższych zawartości alkaloidów w nasionach. Wyniki badań pokazały jej przydatność w skarmianiu warchlaków, tuczników oraz […]

Łubin żółty Bursztyn

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o średnim terminie kwitnienia i dojrzewania oraz średniej MTN. Kwiaty koloru pomarańczowożółtego oraz białoczarne nasiona. Bardzo wysoki plon, nawet do 108% wzorca. Odmiana odporna na suszę, co daje bezpieczeństwo uprawy. Odmiana bardzo wysoko plonująca, o najwyższej zawartości białka w nasionach spośród wszystkich polskich odmian (45%), bardzo niska zawartość […]

Łubin żółty Goldeneye

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o wczesnym terminie kwitnienia, średnim terminie dojrzewania oraz średniej MTN. Kwiaty koloru pomarańczowo- żółtego oraz biało-czarne nasiona. Odmiana zarejestrowana w 2019 r. Bardzo wysoki potencjał plonowania (do 112% wzorca w badaniach COBORU). Rośliny o wysokiej odporności na typowe dla łubinów choroby, takie jak fuzaryjne więdnięcie łubinu i antraknoza. […]

Łubin żółty Diament

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o wczesnym terminie kwitnienia, średnim terminie dojrzewania oraz niskiej MTN. Kwiaty koloru pomarańczowo-żółtego i nasiona koloru białego. Odmiana zarejestrowana w 2019 r. Wysoki plon (do 20,7 dt/ha) oraz wyjątkowa zdrowotność przyczyniają się do ograniczenia kosztów związanych z jej uprawianiem. Drobne nasiona w połączeniu z dużą siłą kiełkowania dają […]

Łubin wąskolistny Salsa

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o średnim terminie kwitnienia, wczesnym terminie dojrzewania oraz niskiej MTN. Kwiaty koloru białego, nasiona koloru białego. Odmiana o wysokiej odporności na choroby takie jak fusarium i antraknoza. Rośliny sztywne, odporne na wyleganie. Niska MTN w połączeniu z kwalifikowanymi nasionami o wysokiej sile kiełkowania oznacza niższą ilość wysiewu. Odmiana […]

Łubin wąskolistny Sonet

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny niskiej wysokości, o bardzo wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania oraz wysokiej MTN. Kwiaty koloru niebieskiego i wielobarwne nasiona. Łubin samokończący, który prawie w ogóle się nie rozgałęzia, kwitnie krócej i bardziej równomiernie od form w typie tradycyjnym. Najbardziej poszukiwana na rynku odmiana łubinu wąskolistnego, znana w całej Unii Europejskiej, uzyskała […]

Łubin wąskolistny Karo

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o wczesnym terminie kwitnienia, średnim terminie dojrzewania, charakteryzujące się bardzo wysoką MTN. Kwiaty koloru niebieskiego, nasiona o brązowej okrywie z białą, średnio gęstą ornamentacją. Odmiana wysoko plonująca, o najwyższej zawartości alkaloidów (1,166% = bardzo gorzka). Gorzkie są nie tylko nasiona, ale też masa zielona, co sprawia, że jest […]

Łubin wąskolistny Tango

Pokaż inne odmiany Informacje Rośliny średniej wysokości, o późnym terminie kwitnienia i dojrzewania oraz wysokiej MTN. Kwiaty koloru białego, nasiona koloru białego. Bardzo wysoki i stabilny plon – w 2018 i 2019 r. plonował na poziomie 108% wzorca. Odmiana o bardzo wysokiej odporności na fuzaryjne więdnięcie łubinu i antraknozę. Wysoka wartość żywieniowa, dzięki wysokiej zawartości […]

Łubin wąskolistny Rumba

Pokaż inne odmiany Informacje Niskie rośliny o przeciętnym terminie kwitnienia i dojrzewania oraz niskiej MTN. Kwiaty koloru białego, nasiona koloru białego. Stabilny i wysoki plon nasion, nawet do 35 dt/ha. Wysoka wartość żywieniowa (30% białka w nasionach). Odporna na suszę, dzięki czemu wzrasta bezpieczeństwo uprawy. Wysoka odporność na choroby dzięki czemu odmiana dobrze sobie radzi […]