Zakup chwytaka oraz lemiesza dla OPN w Nagradowicach

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie chwytaka oraz lemiesza dla Oddziału Produkcyjno – Nasiennego w Nagradowicach. Szczegóły w załączniku: Zakup chwytaka oraz lemiesza.