Asystent ds. hodowli – Wiatrowo (gm. Wągrowiec)

PHR - hodowla nasion producentOferty pracyAsystent ds. hodowli – Wiatrowo (gm. Wągrowiec)

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Asystent ds. hodowli

 Miejsce wykonywania pracy: Wiatrowo (gm. Wągrowiec)

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie hodowli twórczej i zachowawczej roślin rolniczych.
 2. Przygotowanie programu krzyżówkowego w polu oraz szklarni.
 3. Planowanie układu doświadczeń polowych.
 4. Przygotowanie nasion do siewu oraz siew.
 5. Prowadzenie obserwacji w polu i szklarni oraz selekcji roślin o pożądanych cechach rolniczych.
 6. Gromadzenie i statystyczna analiza danych pochodzących z obserwacji szkółek hodowlanych oraz doświadczeń polowych.
 7. Dodatkowe prace w laboratorium molekularnym:
  – pobieranie materiału roślinnego do badań molekularnych (liście siewek zbóż),
  – izolacja DNA z materiału roślinnego oraz badanie koncentracji i czystości prób DNA,
  – przygotowywanie i nastawianie reakcji PCR, qPCR oraz wykonywanie elektroforezy.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: hodowla i nasiennictwo roślin, agronomia, ochrona roślin oraz biotechnologia roślin.
 2. Doświadczenie w pracy w hodowli roślin.
 3. Dobra znajomość j. angielskiego lub/i j. niemieckiego.
 4. Predyspozycje do kierowania zespołem pracowników.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 1. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 2. Dofinansowanie do pakietów medycznych i inne świadczenia z ZFŚS.
 3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (m.in. praca z wykorzystaniem nowoczesnych technik; udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach hodowców).
 4. Pracę w miłej atmosferze i zgranym zespole.
 5. Motywujący system wynagrodzeń.

 

Jeśli uważasz, że spełniasz nasze oczekiwania prześlij aplikację!

Czekamy właśnie na Ciebie!

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego CV w języku polskim na adres mailowy: bozena.reymann@phr.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez firmę Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.”

 

Informacja dotycząca danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

 

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  – Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 64-004 Tulce
  – e-mail: iod@phr.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostały podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników PHR Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PHR Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PHR Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy