ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/BREED-UP/2024 na dostawy odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych

Składanie ofert wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności.

Termin składania ofert: 2024-07-12

Szczegóły na stronie: Zapytanie ofertowe

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).