Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu spółki Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach.

Miejsce wykonywania pracy:  Tulce

Szczegóły w załączniku poniżej.
Zapoznaj się z ofertą.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).