Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż nastepującyh koni rasy konik polski. 

Termin składania ofert: 2024-03-29

Składanie ofert: informacja w załączniku. 

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).