Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Oddział Produkcyjno-Nasienny Kobylniki ogłasza sprzedaż następujących koni rasy konik polski. 

Oferty zakupu prosimy składać pocztą elektroniczną na adres spółki: tulce_zarzad@phr.pl w terminie do 01.03.2024 lub na adres: Poznańska Hodowla Roślin OPN Kobylniki ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

Więcej informacji pod numer 509-647-088

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).