Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych dotyczących:

1. budowy budynku laboratorium biologii molekularnej

2. budowy hali przerobowej w Stacji Hodowli Roślin Nagradowic, gmina Kleszczewo.

Termin składania ofert:
(UWAGA! Aktualizacja z dnia 15.03.2024 r. – Oferty można składać do 22.03.2024 r. do godziny 14:00) 
Aktualne informacje dotyczące składania ofert z dnia 15.03.2024 r.: Pobierz

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).