Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu utwardzenia placu na fermie bydła w Czaczu, ul. Parkowa 7, 64-030 Śmigiel.

Szczegóły w załączniku: remont utwardzenia placu.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).