Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. Oddział produkcyjno – nasienny w  Kobylnikach

ogłasza sprzedaż koni rasy konik polski.

Szczegóły w załączniku: Sprzedaż koni.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).