Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie i montaż systemu monitoringu wizyjnego (CCTV), elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz ze świadczeniem usługi stałego monitoringu wizyjnego przez Stację Monitorowania w Oddziale Produkcyjno – Nasiennym w Krzemlinie.

Szczegóły w załączniku Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego.

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).