Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie- wyświetlaczy uniwersalnych John Deere 4640 Gen 4 dla Oddziału Produkcyjno – Nasiennego w Nagradowicach, zakład Kosieczyn

Szczegóły w załączniku Zakup wyświetlaczy

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).