POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN, ODDZIAŁ PRODUKCYJNO-NASIENNY KOBYLNIKI – FERMA CZACZ

oferuje w sprzedaży jałówki cielne

rasy holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czarno- białej.

Sztuki z udokumentowanym pochodzeniem, wolne od białaczki i brucelozy.

Stado o średniej wydajności z kontroli użytkowości mlecznej 11600 kg mleka.

Osoba do kontaktu: Kierownik fermy mgr inż. Hanna Nowak

tel. 501258389

mail : hanna.nowak@phr.pl            

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).