Życica Trwała

PHR - hodowla nasion producentProduktyTrawyŻycica Trwała

Życica Trwała

maja_nasiona
maja_butelka

Informacje

  • wieloletnia trawa pastewna, niska o luźnych kępach,
  • idealna do mieszanek łąkowych i pastwiskowych,
  • jedna z najcenniejszych traw pastwiskowych ze względu na bardzo dobrą wartość pokarmową i smakowitość,
  • agresywna, szybko odrastająca, odporna na udeptywanie,
  • jest wrażliwa na letnie susze i mroźne zimy,
  • w przypadku życicy trwałej strawność suchej masy około 78%, zawartość białka w s.m. ok. 16%, zawartość cukrów 12,5%,
  • jest przydatna do uprawy w siewie czystym lub w mieszankach z koniczyną czerwoną i lucerną, na zbiór zielonki, siana, sianokiszonki i jako roślina poplonowa.

Uprawa na nasiona

Dobrze plonuje na glebach żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych i w dobrej kulturze. Optymalne pH 6 – 6,5 Do założenia plantacji nasiennej najlepsze stanowisko po wcześnie schodzących z pola strączkowych i rzepaku, wczesnych odmianach ziemniaków jadalnych. Pole powinno być wolne od perzu. Zalecany wysiew w terminie od 25 sierpnia do 15 września – nie traci się roku na przygotowanie plantacji do planowania nasiennego. Możliwy siew wiosenny z rośliną towarzyszącą (wczesne odmiany jęczmienia i pszenicy jarej). Ilość wysiewu w siewie czystym to 15 kg/ha. Siew z rośliną towarzyszącą to np. 70-90 kg/ha jęczmienia jarego i 90-100 kg/ha pszenicy jarej + 15 kg/ha trawy. Rozstawa rzędów 12,5 cm i głębokość siewu 1-1,5 cm.

Idealna do mieszanek łąkowych i pastwiskowych

Odmiany:

Anna Odmiana pastwiskowa, diploidalna, najwcześniejsza z odmian krajowych, odporna na suszę i mróz.
Argona Odmiana uniwersalna, diploidalna,odporna na wymarzanie i suszę. Sprawdza się zarówno w użytku polowym jak i pastwiskowych, zarówno w siewie czystym jak i w mieszankach z koniczyną białą.
Artemis Odmiana średnio wczesna, tetrapoidalna, wysokoplonująca, pastwiskowa. O bardzo dobrych walorach użytkowych. Świetnie nadaje się do mieszanek traw pastewnych, gdzie osiąga plon nasion rzędu 1,5 t/ha.
Maja Odmiana tetrapoidalna, kośno-łąkowa i pastwiskowa. Charakteryzuje się szybkim tempem odrastania po skoszeniu. Jest odporna na mrozy i suszę. Jest to odmiana o wysokich walorach smakowych, uwielbiana przez zwierzęta.
Malowana Odmiana średnio wczesna, tetrapoidalna, wysokoplonująca, pastwiskowa. Posiada bardzo dobre walory użytkowe. Nadaje się, jako składnik do mieszanek traw pastewnych, gdzie osiąga plon nasion rzędu 1,2 t/ha.
Marysienka Odmiana diploidalna. Cechuje się wysoką trwałością w runi oraz wysokim plonem zielonej i suchej masyoraz dobrą zdrowotnością. Daje wysoki plon paszy, dobrze zimuje i odrasta po zbiorze pokosów.
Naki Odmiana wczesna, uniwersalna, diploidalna, świetnie sprawdzająca się zarówno w użytkowaniu pastwiskowym, kośno-łąkowym jak kośno-polowym. Odmiana dobrze odrastająca po pokosach, wytwarzająca dużo pędów generatywnych. W kolejnych latach użytkowania charakteryzuje się dobrym zadarnieniem. Daje wysoki i wierny plon nasion. Jest to odmiana bardzo zdrowotna, o wysokiej zimotrwałości oraz odporności na choroby i wyleganie. Posiada pewne cechy gazonowe, wykorzystywana jest do mieszanek trawnikowych.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy