UE logo

Kupkówka Pospolita

PHR - hodowla nasion producentProduktyTrawyKupkówka Pospolita

Kupkówka Pospolita

Gatunek agresywny i szybko odrastający.

Odmiany:

Tukan Odmiana późna przeznaczona do użytkowania kośnego i pastwiskowego. Silnie zagęszcza ruń oraz daje wysokie plony zielonej i suchej masy.
Amila Trwała, silnie zagęszczająca ruń.
Minora Trwała i zdrowotny. Wyróżnia się wysokim plonem nasiennym.
Amera Odmian wczesna, odporna na suszę i wyleganie.
Krysta Wyróżnia się wysokim plonem nasiennym. Cenna do mieszanek z lucerną i koniczyną.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy