Kupkówka Pospolita

PHR - hodowla nasion producentProduktyTrawyKupkówka Pospolita

Kupkówka Pospolita

amera_nasiona
amera_butelka

Informacje

  • wieloletnia, wysoka, wczesna trawa o dobrej zimotrwałości,
  • charakteryzuje się o luźnymi kępkach, szybkim i agresywnym rozrastaniem i szybkim odrastaniem, przez co może tłumić inne gatunki,
  • silnie reaguje na nawożenie azotem.

Ciekawostki

Kupkówka silnie reaguje na lepsze zaopatrzenie gleby w składniki pokarmowe i wodę, stąd reakcją może być bardzo silny rozwój wegetatywny – plantacji nasiennych nie należy zakładać na glebach bardzo żyznych zbyt wilgotnych oraz w rejonach o większej ilości opadów. Przy uprawie na nasiona racjonalniej jest wysiewać kupkówkę pospolitą wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Mogą być również rośliny strączkowe zbierane na nasiona o zmniejszonej normie wysiewu o 40-50%.

Gatunek agresywny i szybko odrastający.

Odmiany:

Tukan Odmiana późna przeznaczona do użytkowania kośnego i pastwiskowego. Silnie zagęszcza ruń oraz daje wysokie plony zielonej i suchej masy.
Amila Trwała, silnie zagęszczająca ruń.
Minora Trwała i zdrowotny. Wyróżnia się wysokim plonem nasiennym.
Amera Odmian wczesna, odporna na suszę i wyleganie.
Krysta Wyróżnia się wysokim plonem nasiennym. Cenna do mieszanek z lucerną i koniczyną.

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy