Kupkówka pospolita

PHR - hodowla nasion producentTrawyKupkówka pospolita

Kupkówka pospolita

Spółka zajmuje się hodowlą zachowawczą odmian kupkówki pospolitej.

W Krajowym Rejestrze znajduje się obecnie pięć odmian kupkówki pospolitej Poznańskiej Hodowli Roślin:

  • AMERA – odmiana bardzo wczesna, wysoko i stabilnie plonujące
  • KRYSTA, MINORA i AMILA to odmiany średnio wczesne, stabilnie i wiernie plonujące oraz dające duży plon paszy
  • TUKAN – odmiana najnowsza, średnio późna, jest wzorcem w doświadczeniach COBORU, daje bardzo wysoki plon dobrej jakości paszy oraz charakteryzuje się wysoką zdolnością reprodukcyjną oraz odpornością na wyleganie

Dane kontaktowe

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy

KRS: 0000039691 NIP: 786-10-00-583

Kapitał zakładowy: 16.153.000,00 PLN

 

Sprzedaż i marketing:

tel. 61 872 79 64

e-mail: phr@phr.pl

 

Formularz kontaktowy